Volvokoncernen investerar i nytt koncept för att minska utsläppen vid funktionstester

Volvokoncernen investerar drygt 330 miljoner kronor i nytt koncept för att reducera utsläpp och förbättra kvaliteten vid funktionstester av nyproducerade motorer. Med den nya tekniken reduceras utsläppen med cirka 85 procent.
Konceptet har prövats under ett års tid vid Volvokoncernens anläggning för motorproduktion i Curitiba, Brasilien. Den nya tekniken ger säkrare och effektivare kvalitetssäkring av nya motorer. I stället för, som tidigare pröva alla funktioner under testkörning i cirka 30 minuter, åstadkoms samma resultat nu väsentligt snabbare och med bättre precision.

Med avancerade utvärderingsmetoder i bakgrunden ger det korta provet av motorn fullständig information om funktionaliteten. Samtidigt reduceras utsläppen av kväveoxider och andra skadliga ämnen med 85 procent från anläggningen.

Under 2008 kommer den nya tekniken att införas vid anläggningarna för motorproduktion i Skövde och i Hagerstown, USA. Under 2009 ska utrustningen vara installerad vid samtliga av Volvokoncernens motorfabriker globalt.

Investeringen innefattar samtidigt en modernisering och förbättrad kvalitetssäkring av monteringsprocessen vid produktion av motorer. 

2008-03-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB