Pressmeddelande från Volvos Valberedning

Valberedningen i AB Volvo räknar med att presentera sitt förslag till Årsstämman angående sammansättning av styrelse i början av vecka 11.
2008-03-05

För ytterligare information, vänligen kontakta Valberedningens ordförande, Thierry Moulonguet, tel +33-1-7684 6343