Miljökonferensen WIREC i USA

Det blev en stor framgång för Volvokoncernens CO2 neutrala lastbilar på miljökonferensen WIREC i USA. En av många intresserade besökare var USA´s president George Bush. "För fem år sedan var det inte ens möjligt att se de här lastbilarna på en utställning. Nu rullar de på våra vägar och US Air Force använder några av dem", sade han när han visades runt i Volvokoncernens monter.

Det är det amerikanska utrikesdepartementet som arrangerar den stora internationella miljökonferensen WIREC i Washington. Syftet med mässan som pågår till och med 6 mars, är att uppmärksamma globala möjligheter och utmaningar inom området förnyelsebar energi.

Volvokoncernens monter har varit en av de mest välbesökta under mässan. Intresset är mycket stort att studera de sju lastbilarna som kan köras på olika typer av förnyelsebara bränslen.
Politiker från hela världen, höga tjänstemän och representanter från näringslivet och universiteten deltar på mässan.

Enligt Volvos koncernchef Leif Johansson har det goda samarbetet mellan den svenska och amerikanska regeringen ytterligare stärkts i och med WIREC .

- Vi har visat USA att svaret är ja på frågan om det går att köra på olika bränslen. Den tidigare osäkerheten är nu borta, sade han.

USA´s president George Bush var mycket intresserad Volvokoncernens miljösatsning. Han ville gärna besöka Volvos monter och titta på lastbilarna.
I sitt tal på mässan poängterade han också betydelsen av att använda de alternativa bränslena.

- Det är fantastiskt att se samarbetet mellan Volvo och Mack och dessa gigantiska lastbilar som drivs av biodisel, sade han.

Läs mera om Volvokoncernen på WIREC