AB Volvo publicerar årsredovisning för 2007

Idag, onsdagen den 12 mars, har AB Volvo publicerat sin årsredovisning för 2007. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.volvogroup.com eller www.volvokoncernen.se, Volvokoncernens hemsida på Internet.
image text: Volvo Annual Report for 2007

I årsredovisningen kan man läsa mer om bland annat Volvokoncernens

• Starka försäljningstillväxt

• Fortsatt goda vinstnivå

• Stärkta närvaro på viktiga tillväxtmarknader och i strategiska produktsegment

• Fortsatt starka operativa kassaflöde i industiverksamheten.

 

Årsredovisningen finns tillgänglig både i en webbversion utformad för läsning på skärmen och som ett PDF-dokument för nedladdning.

Gå till Volvokoncernens årsredovisning för 2007


2008-03-12

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Media Relations: Mårten Wikforss, 031-66 11 27, 0705-59 11 49
Investor Relations: Christer Johansson, 031-66 13 34, 0706-54 55 22

Download