Professor Wolfgang Kropp får Volvostipendium

Professor Wolfgang Kropp, Institutionen för bygg- och miljöteknik vid Chalmers tekniska högskola, har tilldelats 2007 års stipendium ur ”Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning”. Stipendiet, som är på 250 000 kronor, får Wolfgang Kropp för sitt forskningsarbete inom området däck/vägbanebuller.
image text: Professor Wolfgang Kropp
Forskningen inom detta område är mycket viktig för att reducera vägtrafikens störande ljudnivåer, vilka idag utgör ett växande miljö- och hälsoproblem för en stor del av Europas och övriga världens befolkning. Kropps omfattande forskningsverksamhet inbegriper bland annat ett aktivt deltagande i fyra EU-projekt rörande vägtrafikbuller, av vilka han har koordinerat två, samt engagemang i nationella forskningsprogram i Tyskland och Nederländerna inriktade mot ”tyst trafik”.

Kropps däcksbullergrupp vid institutionen är idag bland de världsledande inom teoretisk modellering av de olika mekanismer som genererar däck/vägbanebuller. Kropp leder även andra bullerforskningsprojekt inom fordonsområdet, bland annat ett doktorandprojekt kring järnvägsbuller inom Chalmers kompetenscentrum i järnvägsmekanik (CHARMEC).

Priset delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid en prisceremoni som äger rum på AB Volvo 13 mars 2008. Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983–1987 och styrelseordförande 1997-1999.

2008-03-13

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta professor Bengt Kasemo, ordförande i stiftelsens vetenskapliga råd,  031-772 33 70

För bild  på Wolfgang Kropp, kontakta Pär Aronsson, 031-66 13 73