Volvochef högt upp på lista över kvinnor med makt

Malin Persson, vd för Volvo Technology, hamnar högt upp på listan över svenskt näringslivs mäktigaste kvinnor. Tack vare ett ordentligt avancemang från fjolårets placering tilldelas hon dessutom utmärkelsen ”årets uppstickare”.
bildtext: Malin Persson, vd Volvo Technology
Volvokoncernen har länge arbetat aktivt med olika mångfaldsfrågor. Genom att integrera mångfald också i Volvos högpresterande grupper skapas en arbetskraft med kunskaper och idéer från både män och kvinnor, olika åldersgrupper, kulturer, etniska bakgrunder, kunskapsområden, nationaliteter, erfarenheter osv.

Tidningen Veckans Affärer har tio år i rad rankat de 125 kvinnor inom svenskt näringsliv som har mest att säga till om. Syftet är att synliggöra kvinnor på tunga poster inom näringslivet.

På årets lista återfinns Malin Persson på en elfte plats. När hon i fjol tog sig in på listan var hon chef för Volvos koncernstrategi och affärsutveckling. Idag är hon vd för koncernens innovations- och forskningsbolag, Volvo Technology AB. Den nya positionen har gjort att Malin Persson på ett år klättrat från 66:e till elfte plats vilket gör att hon också får utmärkelsen ”årets uppstickare”.

”Listor av det här slaget är subjektiva och placeringar kan ändras från ett år till ett annat. Det roligaste tycker jag är att Volvokoncernen och Volvo Technology syns externt. Min förhoppning är att min listplacering kan entusiasmera andra kvinnor inom Volvo och inte minst locka kvinnor att söka sig till Volvokoncernen. Att rekrytera kompetenta kvinnor och män är det enskilt viktigaste för koncernens utveckling.”

Vid sidan om vd-tjänsten har Malin Persson flera uppdrag. Bland annat sitter hon med i vetenskapscentret Universeums styrelse och vill på så sätt kunna engagera ungdomar att läsa till civilingenjörer. Att ha uppdrag utanför jobbet tror hon är viktigt.
"Det är lätt att man likställer sitt företag med hela världen när man jobbar i en så stort koncern som Volvo. Med externa uppdrag får man energi och dessutom bygger man nätverk", säger Malin Persson.

Med på listan finns även Katarina Lindström, affärsområdeschef Volvo Powertrain (plats 39), och Christina Hallin, vice vd Volvo Powertrain (plats 93).

Urvalet till listan görs av Veckans Affärers redaktion där de betygsätter fyra kriterier:

Ekonomiskt ansvar: Omsättning och intäkter
Position: Makt och/eller inflytande
Bransch: Branschernas framtidsutsikter och senaste tidens tillväxt
Potential: Det mest subjektiva kriteriet avser en bedömning av framtida karriärpotential ur ett rekryterarperspektiv.