Allt fler transportföretag använder telematik

Stigande bränslepriser, växande miljöintresse och hårdnande konkurrens har banat väg för en ökad användning av telematik inom åkerinäringen. Det bekräftas bland annat av Volvo Lastvagnar vars system för transportinformation, Dynafleet, nu har sålts i mer än 35 000 exemplar. Enligt branschanalytiker kommer försäljningen av den här typen av system att sjudubblas fram till 2012.
bildtext: Volvo Lastvagnars dynafleet-system
Inom åkerinäringen har telematik, eller trådlös IT, på bara några få år tagit steget från framtidsvision till realitet. Och tekniken fortsätter att utvecklas i snabb takt, liksom möjligheterna.

Effektivare transporter och lägre kostnader
”Det grundläggande skälet till att allt fler transportföretag väljer att använda sig av telematik är att man vill effektivisera transporterna och därmed sänka sina kostnader.” Det säger Per-Anders Grösfjeld, som är marknadschef för transportinformationssystem på Volvo Lastvagnar. ”Med telematik i fordonen kan åkeriet få detaljerade uppgifter om förartider, fordonsposition, lastinnehåll, bränsleförbrukning och mycket annat. Uppgifter som gör det enklare att använda varje lastbil på ett optimalt sätt.”

Bättre kontroll på bränsleförbrukningen
De senaste årens allt högre bränslepriser har tillsammans med ett växande miljöintresse ytterligare ökat efterfrågan på system som Dynafleet.
 ”Ju dyrare bränsle, desto större intresse har transportföretagen naturligtvis av att kunna följa upp förbrukningen, säger Per-Anders Grösfjeld. ”Med ett bra sifferunderlag blir det enklare att ta beslut om vilka åtgärder som behövs för att minska bränsleförbrukning och utsläpp.”

Enklare att möta lagkrav
Nya EU-krav för rapportering av förarnas arbetstider och spårning av transporter med bland annat farligt gods, underlättas också av telematik i lastbilarna. Genom att integrera Dynafleet med andra affärssystem kan all information enkelt föras över till åkeriets administration. Det underlättar hanteringen av order men också den egna tidredovisningen och lönehanteringen.

Mer än 35 000 lastbilar utrustade
Volvo lanserade som första lastbilstillverkare i Europa ett egenutvecklat system för transportinformation 1994 och idag har mer än 35 000 lastbilar utrustats. Dagens webbaserade version, Dynafleet Online, lanserades 2003 och över 10 000 lastbilar abonnerar online på de tjänster systemet erbjuder. Från och med 2008 har Dynafleet Online utökats med en rad nya funktioner:
Temperaturloggning: Gör det möjligt att övervaka lastens temperatur, vilket är viktigt för att kunna försäkra sig om kvaliteten på kyld mat. Driver coaching:  Hjälper föraren att köra bränsleeffektivt. Anslutning till navigeringsverktyg: Ger möjlighet till automatisk ruttplanering för föraren.

Anslutningsmöjligheter i hytten: Data över fordon och förare går även att föra över till andra elektroniska hjälpmedel såsom handdatorer eller bärbara datorer. Det ger åkerierna ännu större möjlighet att skräddarsy egna applikationer för att effektivisera hela transportkedjan.

Användarvänligt och lönsamt för kunderna
“Med Dynafleet Online kan våra kunder på ett enkelt och användarvänligt sätt möta nya myndighetskrav och samtidigt skapa förutsättningar för ökad lönsamhet,” säger Per-Anders Grösfjeld. ”Att efterfrågan nu ökar snabbt över hela Europa är ett tydligt kvitto på att vi är rätt ute.”

Den 18 mars 2008

För ytterligare information, kontakta:                                                                         Marie Vassiliadis, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com