Volvokoncernen visar forskning för framtiden

När Volvokoncernen i dag öppnar dörrarna till Volvo Group Tech Show blir det första gången som andra än Volvoanställda får en chans att titta närmare på vad koncernens hemliga forsknings- och utvecklingsavdelningar egentligen arbetar med. På Volvo Group Tech Show visar koncernen upp sin senaste forskning och teknikutveckling inom kommersiella fordon.
Future technology at the Volvo Group Tech Show

Hur bidrar Volvokoncernen till att minska miljöpåverkan från transporter och dämpa klimatförändringarna? Vilka förbättringar kan kunder förvänta sig när det gäller säkerhet? Vilka innovativa lösningar har Volvo för att öka transporteffektiviteten? Dessa frågor och många fler besvaras under Volvo Group Tech Show 2008 som handlar om spännande nya lösningar inom tre områden: Miljö och Bränsleekonomi, Trafik- och Godssäkerhet samt Transporteffektivitet.

På Volvo Group Tech Show får besökarna se prototyper och demonstrationer men också ta del av information som rör allt från från hur Volvokoncernen arbetar med att försöka minska koldioxidutsläppen till ny teknik som ökar säkerheten för förare och last.

Bland det som visas upp finns en hybridbuss som kan minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent, ny effektiv teknik för att utvinna elektricitet från diesel med en bränslebesparingspotential på 60 procent samt nya koncept för godssäkerhet.

”Teknik och tekniska innovationer är hjärtat i Volvos verksamhet”, säger Leif Johansson, vd för Volvokoncernen. ”När vi använder vårt kunnande för att hjälpa våra kunder, hjälper vi också till att bygga samhällen och skapa välstånd. Volvo Group Tech Show visar vad Volvokoncernen gör och har kompetens att göra.”

Experter från Volvobolagen med teknisk forskning och utveckling som specialitet finns på plats för att svara på frågor och demonstrera ny teknik inom de tre fokusområdena.

Volvo Group Tech Show ger oss inom Volvokoncernen möjligheten att visa vad vi arbetar med och vad framtidens transportteknik kan bidra med om 10-15 år”, säger Leif Johnasson.

Volvokoncernen är ett av de största och mest framgångsrika företagen när det gäller forskning och utveckling inom kommersiell fordonsteknik. Men innovativ teknik kan enligt Leif Johansson inte beordras fram.

”För att hitta lösningar för några av samhällets största utmaningar krävs att vi skapar rätt miljö och förutsättningar så att våra medarbetare får utlopp för sin inneboende nyfikenhet och experimentlusta.”

För Volvo är kopplingen mellan forskning och kundernas och samhällets behov och krav central.

”Våra produkter och tjänster bidrar eftersom de gör transporter av varor och människor mer effektiva och miljöanpassade”, säger Leif Johansson. ”Av konkurrensskäl kan vi inte visa allt vi arbetar med, men vi ser fram emot att få visa en del av den forskning som kommer att kunna bidra till utvecklingen av framtidens lösningar.

Download