Pressmeddelande från Volvos valberedning

Inför AB Volvos årsstämma den 9 april i år har Volvos valberedning mottagit bekräftelse på kandidatur från Ravi Venkatesan, som följaktligen föreslås av valberedningen för nyval till AB Volvos styrelse i tillägg till valberedningens tidigare offentliggjorda förslag.
Ravi Venkatesan, 45, är ordförande för Microsoft Corporation (India) Pvt. Ltd, och ansvarig för bolagets verksamhet och affärsutveckling i Indien. Innan Venkatesan började på Microsoft jobbade han under 17 år på den amerikanska motortillverkaren Cummins. Där innehade han ett flertal ledande positioner och var bland annat ordförande för Cummins India Ltd samt chef för Tata Cummins Ltd, ett samriskbolag mellan Cummins Inc och Tata Motors Ltd. Under hans ledning växte Cummins till Indiens största tillverkare av fordonsmotorer och till en av landets ledande leverantörer av motorer för kraftgenerering.

Ravi Venkatesan har en MBA från Harvard och en Masters i Industrial Engineering från Purdue University, Indiana, USA.

Ravi Venkatestan tillför Volvo värdefull industriell erfarenhet men också ingående kunskaper om Asien i allmänhet och Indien i synnerhet.
Valberedningens fullständiga förslag ifråga om styrelsens sammansättning är således att styrelsen skall bestå av nio ledamöter och inga suppleanter samt att Peter Bijur, Tom Hedelius, Leif Johansson, Finn Johnsson såsom ordförande, Philippe Klein, Louis Schweitzer, Lars Westerberg och Ying Yeh skall omväljas och Ravi Venkatesan nyväljas.

En sondering bland Volvos aktieägare visar att ägare representerande mer än 50 procent av rösterna i bolaget stödjer valberedningens förslag.

2008-03-31

För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande, Thierry Moulonguet, tel +33-1-7684 6343

 

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 12 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 12 KB