Henrik Bergquist får Assar Gabrielssons pris för avhandling om matstrupscancer

Med dr Henrik Bergquist har tilldelats Assar Gabrielssons pris för utmärkt vetenskaplig avhandling i cancerforskning vid Göteborgs universitet under de senaste tre åren.
Henrik Bergquist
Priset är på 50 000 kronor med möjlighet att under hösten 2008 erhålla ett forskningsanslag på 100 000 kronor. Priset delas ut idag.

Henrik Bergquist är verksam vid Öron-Näsa-Halskliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Han får priset för sin avhandling “Aspects on the management of patients with esophageal cancer”.

I avhandlingen har Henrik Bergquist valt att speciellt studera patienter som erbjudits lindrande behandling, s.k. palliation, gällande matstrupscancer och då jämfört två olika behandlingsmetoder. Henrik Bergquist har även studerat behandlingsresultat av matstrupscancer med en ny operationsteknik för högt belägna tumörer. Trots avancerad tumörsjukdom är utfallet positivt vad gäller långtidsöverlevnad och funktion vilket öppnar möjligheten att införa en ny behandlingsprincip.

Matstrupscancer är den åttonde vanligaste cancerformen i världen och är kraftigt ökande, speciellt bland medelålders män. I Sverige insjuknar drygt 400 personer varje år i matstrupscancer. Patienterna söker sent i sjukdomsförloppet och tumörsjukdomen är ofta avancerad redan vid diagnostillfället. Prognosen är trots modern diagnostik och behandling totalt sett dålig. Endast 10-15% överlever upp till 5 år. Eftersom sjukdomen ofta är avancerad vid diagnos kan dryga 40% av patienterna enbart erbjudas lindrande behandling.

I sin motivering skriver Stiftelsen Assar Gabrielssons fond att Henrik Bergquists avhandling är ett exempel på en väl genomförd klinisk avhandling som i sig har betydelse för omhändertagandet av en svårt drabbad cancerpopulation och som banar vägen för fortsatt betydelsefulla forskningsinsatser.

Stiftelsen Assar Gabrielssons fond ger, förutom detta pris, varje år bidrag till unga forskare inom området klinisk forskning, speciellt inom cancersjukdomar. Assar Gabrielsson var en av Volvos grundare.

2008-05-05

För ytterligare information, vänligen kontakta Professor Gösta Granström, verkställande ledamot i Assar Gabrielssons fond, tel 031-342 12 76 alt 0703-80 61 20

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 26 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB