AB Volvo publicerar hållbarhetsredovisning för 2007

AB Volvo har idag publicerat sin hållbarhetsredovisning för 2007. Redovisningen finns tillgänglig på Volvokoncernens hemsida.
AB Volvo publishes Sustainability Report for 2007

Volvokoncernen har publicerat miljörapporter sedan 1990 och fram till idag har hållbarhetsredovisningen varit en del av Volvos årsredovisning. I år presenteras den dock som en separat rapport och utformningen av själva rapporten har delvis påverkats av GRI (Global Report Initiatives).GRI är en samling internationella rekommendationer för rapportering kring hållbarhetsfrågor.

 

Hållbarhetsredovisningen fokuserar på fyra huvudsakliga områden:
• Värdeskapande
• Klimatfrågan
• Effektiva produkter i centrum
• Den mest attraktiva partnern

Hållbarhetsredovisningen finns på engelska och svenska och är tillgänglig som ett PDF-dokument för nedladdning. Gå till Volvokoncernens hållbarhetsredovisning på vår hemsida.

2008-05-20

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Public Affairs: Malin Ripa, 031-66 11 61
Investor Relations: Anders Christensson, 031-66 11 91

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 20 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 22 KB