Lastbilsleveranser oktober 2008

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens lastbils-verksamheter uppgick under oktober i år till 22 136 fordon, vilket är en minskning med 12 % jämfört med motsvarande period förra året.
image text: Truck deliveries October 2008

I den nuvarande osäkra makroekonomiska miljön fortsätter kunderna att vara mycket försiktiga och väntar i många fall med sina investeringsbeslut. I Europa fortsätter det tredje kvartalets svaga trend för orderingången med en negativ påverkan på nettoorderingången från ett ytterligare försvagat inflöde av nya order och en väsentlig andel avbokningar av tidigare lagda order. En försvagad efterfrågan märks också utanför Europa och Nordamerika. Volvo Lastvagnar och Renault Trucks hanterar försvagningen i efterfrågan genom att sänka produktionstakten i fjärde kvartalet. Det sker genom stoppdagar och stoppveckor i det europeiska tillverkningssystemet, särskilt i december.

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Mack, Renault Trucks, Volvo Lastvagnar, Nissan Diesel och Eicher):

 

Leveranser

Isolated month

Change

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2008

2007

 

2008

2007

 

Europa

10 074

14 036

-28%

107 076

102 366

5%

    Västra Europa

8 168

10 904

-25%

83 208

80 556

3%

    Östra Europa

1 906

3 132

-39%

23 868

21 810

9%

Nordamerika

2 443

3 305

-26%

24 954

25 363

-2%

Sydamerika

1 918

1 586

21%

15 261

12 031

27%

Asien

5 827

4 372

33%

50 181

30 191

66%

    Mellanöstern

1 925

996

93%

13 956

8 286

68%

    Övriga Asien

3 902

3 376

16%

36 225

21 905

65%

Övriga marknader

1 874

1 918

-2%

16 551

15 097

10%

Totalt Volvokoncernen

22 136

25 217

-12%

214 023

185 048

16%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

2 829

4 561

-38%

35 881

28 528

26%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 958

2 948

0%

27 044

21 641

25%

Tunga lastbilar (>16t)

16 348

17 708

-8%

151 098

134 879

12%

Total Volvo Group

22 136

25 217

-12%

214 023

185 048

16%

 

Hela rapporten bifogas nedan, besök även Aktieägare > Lastbilsleveranser

2008-11-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Media Relations:
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36