Amerikanska EPA hyllar Mack för minskade utsläpp av växthusgaser

Vid ett möte i Chicago i onsdags hyllade den amerikanska miljömyndigheten, EPA, Volvokoncernens amerikanska dotterbolag Mack för bolagets framgångsrika arbete med att minska utsläppen av växthusgaser.

Det är inom ramen för programmet Climate Leaders som Mack arbetat med att få ner utsläppen av växthusgaser från sin verksamhet. Mellan 2003 och 2007 minskade bolaget sina utsläpp av växthusgaser med hela 32 procent per producerad enhet.

Under samma period minskade Mack samtidigt också de totala utsläppen av växthusgaser med 25 %.

Det kan jämföras med det mål som sattes upp 2004 där Mack förband sig att minska utsläppen av växthusgaser med 20 % per tillverkad enhet till 2010. Genom att införa ett antal projekt för att spara energi lyckades Mack redan under 2007 inte bara möta utan dessutom överträffa det målet.

För att nå målet har Mack genomfört stora förändringar i syfte att spara energi vid produktionsanläggningarna i amerikanska Hagerstown, Macungie och Middletown. Som exempel kan nämnas en mer effektiv belysning, värmepannor som fungerar med naturgas, biodiesel och andra vegetabiliska oljor samt system för bränsleåtervinning.

Efter framgångarna har Mack inom ramen för Climate Leaders satt upp nya mål som innebär att de skall minska utsläppen av växthusgaser per tillverkad enhet med ytterligare 12 % till och med 2012.

2008-10-10

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49