Volvo Construction Equiment varslar 850 anställda i Sverige

Volvo Construction Equipment AB har tidigare i höst varslat 500 anställda om uppsägning. Idag meddelar företaget att ytterligare 850 medarbetare varslas om uppsägning. Orsaken till varslen är avmattningen av världsmarknaden för anläggningsmaskiner.
Nedgången på marknaden, som inleddes i Nordamerika under förra året, spred sig senare till Europa och har nu utvecklats till en global avmattning av marknaden för anläggningsmaskiner. Till detta kan läggas den pågående globala finanskrisen, som påskyndat nedgången i konjunkturen.

”Vi agerar nu för att anpassa produktionskapaciteten till den vikande efterfrågan och för att se till så att vi går stärkta genom den pågående lågkonjunkturen,” säger Yngve Rosén, VD för Hauler Loader Business Line, Volvo Construction Equipment.

Av totalt 850 nu varslade medarbetare inom Volvo CE Sverige beräknas cirka 10 procent vara tjänstemän och övriga kollektivanställda.

Samtliga Volvo CE:s orter i Sverige berörs. Fördelningen avseende kollektivanställda är indikativt enligt följande: Arvika 200, Braås 200, Eskilstuna 200 och Hallsberg 150.  Varslets fördelning av tjänstemän mellan de olika orterna är i dagsläget inte klart.

MBL-förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att inledas omgående.

2008-10-23

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Klas Magnusson, Volvo Construction Equipment, +32 475 576214