Volvo IT inleder samarbete med IBS

Volvo IT och affärssystem-leverantören IBS tecknar ett avtal som gör det möjligt för IBS kunder att låta Volvo IT ansvara för driften av affärssystemen.
image text: Volvo IT in partnership with IBS
Samarbetet innebär att drifttjänster från Volvo IT inkluderas i IBS helhetslösning som består av programvara, konsulttjänster, infrastruktur, drift, underhåll och finansiering.

”Detta ger fördelar för alla parter. IBS kan leverera en komplett lösning till sina kunder samtidigt som vi ökar volymerna i vår datacentral, vilket gör IT-driften ännu mer kostnadseffektiv för alla våra kunder", säger Olle Högblom, marknadschef på Volvo IT.

” Med Volvo IT som partner kan IBS erbjuda en unik global, såväl som lokal, leverans av drift och flexibla kapacitetstjänster till marknaden," säger P-A Freiholtz, Vice President IBS Nordics.

Volvo IT har en av Nordens största anläggningar för IT-drift som är placerad i Göteborg och bemannad dygnet runt, året om. Driftorganisationen är global och kunderna finns över hela världen.

2008-09-03

För ytterligare information, vänligen kontakta

Christer Brasta, informationschef, Volvo IT
Tel 031-3220721, 0739-020721,
christer.brasta@volvo.com

Camilla Moore, Informationschef, IBS AB
Tel 08-627 2552, 070-555 12 39,
camilla.moore@ibs.net

Download

080903_Volvo IT_IBS_ s.pdf Format PDF Size 15 KB