Lastbilsleveranser augusti 2008

De sammanlagda leveranserna av lastbilar från Volvokoncernens fem lastbilsbolag uppgick under augusti i år till 14 849 fordon, vilket är en ökning med 4 % jämfört med motsvarande period förra året.
Truck deliveries August 2008

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsbolag (Mack, Nissan Diesel, Renault Trucks, Eicher och Volvo Lastvagnar):

 

 

Leveranser

Augusti

Förändring

Ackumulerat under året

Förändring

Volvokoncernen

2008

2007

 

2008

2007

 

Europa

5 000

5 537

-10%

86 817

76 925

13%

    Västra Europa

3 418

4 096

-17%

67 061

60 750

10%

    Östra Europa

1 582

1 441

10%

19 756

16 175

22%

Nordamerika

1 901

2 331

-18%

19 884

18 974

5%

Sydamerika

1 517

1 392

9%

11 671

9 273

26%

Asien

4 755

3 216

48%

38 176

19 024

101%

    Mellanöstern

1 157

636

82%

10 685

6 471

65%

    Övriga Asien

3 598

2 580

39%

27 491

12 553

119%

Övriga marknader

1 676

1 801

-7%

13 189

11 585

14%

Totalt Volvokoncernen

14.849

14.277

4%

169.737

135.781

25%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

2 557

2 344

9%

30 018

18 393

63%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 093

2 034

3%

20 598

15 880

30%

Tunga lastbilar (>16t)

10 198

9 900

3%

119 121

101 508

17%

Total Volvo Group

14.849

14.277

4%

169.737

135.781

25%

 

För komplett version av lastvagnsreleasen, se bifogat dokument eller besök Volvokoncernen -> aktieägare -> lastbilsleveranser alt. VolvoGroup.com -> investors -> truckdeliveries

2008-09-17

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, 031-66 11 91