Volvokoncernen med på Dow Jones sustainability index för sjunde året i rad

Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones sustainability index över de företag i världen som ligger längst fram när det gäller hållbar utveckling. Volvo är ett av få svenska företag som är med på både Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) och Dow Jones STOXX Sustainability Index (DJSI STOXX).
Volvo Group included on Dow Jones Sustainability Index for seventh consecutive year

För sjunde året i rad är Volvo med på DJSI World tack vare koncernens hållbarhetsarbete inom ekonomi, miljö och sociala frågor. Detta innebär att Volvo bedöms vara bland de 10 % bästa företagen i världen då det gäller att förena ekonomisk lönsamhet med hänsyn till miljö och sociala aspekter. Totalt granskades 2 500 företag varav endast 320 ansågs vara tillräckligt kvalificerade för att få ingå i DJSI World.

Särskilt gott betyg får Volvokoncernen för det sätt varpå företaget hanterar frågor som rör miljö och bolagsstyrning samt finansiella frågor.

För femte året i rad är Volvokoncernen även med på DJSI STOXX, ett index som består av de ledande europeiska företagen när det gäller hållbar utveckling. I DJSI STOXX ingår 162 företag av totalt 600 granskade.

2008-09-22

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Volvokoncernen med i Dow Jones Sustainability Index >>

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 13 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB