Kapacitetsneddragningar inom Volvo Lastvagnar i Europa

För att möta den vikande efterfrågan på Europamarknaden kommer Volvo Lastvagnar att anpassa produktionsvolymerna i sitt europeiska produktionssystem. Som en följd av de planerade kapacitetsanpassningarna inleder bolaget förhandlingar med berörda fackförbund gällande personalneddragningar avseende cirka 1 400 anställda vid bolagets fabriker i Göteborg och Umeå samt Gent i Belgien. Samtidigt införs ett omfattande besparingsprogram för att motverka effekterna av lägre försäljningsvolymer och ökande materialkostnader.
Volvo Lastvagnar har de senaste åren gradvis ökat kapaciteten för att möta den växande efterfrågan. Att lägga till kvälls- och nattskift har varit en dyr och tillfällig lösning för att minska leveranstiderna. Efterfrågan på lastbilar i Europa minskar nu. Den konjunkturavmattning som varit tydlig ett tag har förvärrats av den senaste tidens finansiella oro och kreditåtstramning. Utvecklingen har både gjort bolagets kunder mer avvaktande samtidigt som den minskat deras möjligheter att få finansiering.

De planerade kapacitets- och personalneddragningarna görs för att anpassa produktionen till mer normala nivåer. Personalneddragningarna berör drygt 400 visstidsanställda i Gent där det temporära nattskiftet läggs ner den sista december i år. I Tuve är inriktningen att reducera kvällsskiftet, vilket förväntas medföra en minskning av antalet anställda med upp till 610 personer. I Umeå berörs cirka 370 anställda till följd av att kapaciteten i hyttfabriken planeras minskas från och med den 1 april 2009.

”De planerade neddragningarna görs inte bara för att minska kapaciteten, utan även för att effektivisera produktionen och kompensera för de ökande råvarupriser som vi nu känner av”, säger Staffan Jufors, vd på Volvo Lastvagnar. ”För att motverka ett ökat kostnadstryck införs ett besparingsprogram som omfattar hela Volvo Lastvagnar och som innebär bland annat en genomlysning och effektivisering av den kommersiella verksamheten.”

Förhandlingar med de fackliga organisationerna kommer att startas omgående.

2008-09-30

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Stefan Karlsson, Corporate Communications, 031- 66 47 56,
stefan.karlsson@volvo.com
Anders Olausson, Tuve, Göteborg, 031-3221512, anders.olausson@volvo.com
Lage Lindfors, Volvo Trucks Umeå, 090-70 74 80, lage.lindfors@volvo.com
Patrick Collignon, Volvo Trucks Ghent, +32 9 2504220, patrick.collignon@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 22 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 22 KB