Volvo CE flyttar tillverkning av väghyvlar som led i konsolidering för Nordamerika

Volvo Construction Equipment, Volvo CE, kommer att flytta merparten av sin tillverkning av väghyvlar från Goderich, Kanada, till sin fabrik i Shippensburg, Pennsylvania, USA. Till följd av flytten kommer Volvo CE under det tredje kvartalet 2008 att ta en omstruktureringskostnad på cirka USD 45M.
Beslutet att samla den nordamerikanska tillverkningen av väganläggsningsmaskiner i Shippensburg, har tagits för att öka konkurrenskraften och lönsamheten inom väganläggsningsmaskinerna och kommer också att leda till minskad valutaexponering. Flytten, som kommer att beröra sammanlagt 500 anställda, sker i etapper och beräknas vara avslutad senast 2010. Diskussioner kommer att föras med berörda fack.

Det centrala reservdelslagret som idag finns i Goderich, kommer att flyttas till Volvo Parts reservdelslager i Columbus, Ohio, USA.

En omfattande omställningsplan kommer att tas fram i samarbete med fack och lokala myndigheter. Planen kommer att omfatta bland annat utbildningsinsatser, rådgivning och hjälp med att hitta nya arbeten.

2008-09-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Beatrice Cardon
Vice President, Corporate Communication
Volvo Construction Equipment 
Road Machinery 
312 Volvo Way
Shippensburg, PA 17257 – USA
Tel  +1 717 530 3030 
Mobil  +1 717 422 7967 
beatrice.cardon@volvo.com  

Klas Magnusson
Senior VP, Corporate Communication
Volvo Construction Equipment
Hunderenveldlaan 10
1082 Brussels, Belgium
Tel  +32 2 482 5065
Mobil +32 475 576 214
klas.magnusson@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 23 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB