Docent Pål Börjesson får Volvostipendium

Håkan Frisingers stiftelse för transportmedelsforskning ger idag, den 7 april, sitt stipendium för 2008 till docent Pål Börjesson vid Lunds Tekniska Högskola. Stipendiet, som är på 250 000 kronor, får Pål Börjesson för sin forskning inom området systemstudier av bioenergi och biodrivmedel, samt för kunskaps-spridning och samverkan med beslutsfattare i samhälle och näringsliv.

Pål Börjessons forskning handlar om biomassans roll i ett långsiktigt hållbart energisystem med fokus på energieffektivitet, kostnadseffektivitet och miljöpåverkan. Hans forskning inkluderar bland annat scenarior för framtida produktion och användning av bioenergi, samt en analys av incitament för och hinder mot användning av olika bioenergisystem. Under de senaste åren har Pål Börjessons forskning i första hand handlat om biobränslesystem för transportsektorn.

Nominering till mottagare av Frisingerstipendiet görs av Chalmers tekniska högskola enligt en överenskommelse mellan Chalmers och Volvos Forsknings- och Utbildningsstiftelser (VREF). Beslut om stipendiet fattas av VREF:s styrelse.

Priset delas ut av Håkan Frisingers stiftelse vid en prisceremoni som äger rum hos AB Volvo den 7 april 2009. Håkan Frisinger var vd för Volvo 1983–1987 och styrelse-ordförande 1997-1999.

2009-04-07

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta professor Bengt Kasemo, ordförande i stiftelsens vetenskapliga råd, tel 031-772 33 70.