Hållbara transportlösningar kräver samarbete

I sitt anförande på konferensen "Future Urban Transport" i Göteborg den 20 april efterlyste Leif Johansson fler samarbeten som möjliggör hållbara transportlösningar i framtidens städer.

Volvos VD och koncernchef konstaterade att tekniken och produkterna finns men att det krävs ökat samarbete mellan myndigheterna, de som köper transporter, åkerierna, de som äger infrastrukturen och fordonstillverkare för att kostnadseffektiva transportlösningar som tar hänsyn till effektivitet och miljö ska bli möjliga.

På konferensen möttes beslutsfattare, företagsledare och transportforskare för att presentera sina visioner och strategier rörande transporter i städer. 30 länder och nästan 100 städer fanns representerade. Konferensen arrangerades av Göteborg Stad, Volvokoncernen och Volvos forskningsstiftelser.

Ytterligare information