Volvokoncernen det första kvartalet 2009

Under det första kvartalet försvagades efterfrågan kraftigt på samtliga marknader.

• Nettoomsättningen sjönk med 27% till 56,1 Mdr kr (76,6) det första kvartalet. Justerat för förändrade valutakurser sjönk nettoomsättningen med över 40%
• Det första kvartalet uppgick rörelseresultatet till -4 528 Mkr (6 487)
• Under det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen
-15,7 Mdr kr (-3,3) huvudsakligen som en effekt av att leverantörsskulderna minskade med 16,6 Mdr kr
• Ny finansiering på cirka 30 Mdr kr säkerställd, vilket medför fortsatt god likviditetsställning

”Det ekonomiska klimatet var mycket kärvt på koncernens huvudmarknader i Europa, Nordamerika och Asien. Justerat för förändrade valutakurser sjönk försäljningen med över 40% till 56 miljarder kronor i ett historiskt svagt kvartal. Jag är dock fortsatt optimistisk om Volvokoncernens framtidsmöjligheter – vi har de produkter som kunderna vill ha, vilket avspeglas av fortsatt höga marknadsandelar, och vi verkar i branscher som präglas av långsiktig tillväxt.” Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

2009-04-24

Kontakter på Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432