Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2008.
people_finance_142x88.jpg

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida http://www.volvo.com

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 30 april 2009, kl 11.00.

2009-04-30

För ytterligare information, vänligen kontakta Patrik Stenberg, Investor Relations, 031-66 13 36.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 18 KB