Royal Mail får pris för sin satsning på säkra lastbilar

Posten i Storbritannien, Royal Mail Network, har idag utnämnts till vinnare av EuroTra Safety and Innovation Award 2009. EuroTra är ett internationellt nätverk av utbildningsorganisationer inom transport- och logistikbranschen. Tillsammans med Volvo Lastvagnar utses varje år det företag som bäst arbetar för att höja trafiksäkerheten och förbättra förarens arbetsmiljö.
eurotra_142x88.jpg
Royal Mail Network bestämde sig för att aktivt försöka få ner antalet allvarliga olyckor bland sina förare samtidigt som de ville belysa behovet av att öka säkerheten överlag i transportsektorn. En studie visade att över hälften av alla olyckor med personskador sker vid förflyttning runt fordonet eller manövrering av lasten. Satsningen resulterade i en konceptlastbil utrustad med hela 55 säkerhetsdetaljer, bland annat belysningssystem, sensorer och kameror runt både lastbil och släp.

Konceptlastbilen kommer att ingå i den dagliga driften under ett år för testning och utvärdering.
Royal Mail Network belönas med förstapriset av EuroTra bland annat för att ha uppmärksammat behovet av säkrare arbetsrutiner och konkret visa vad som kan göras för att ge både förare och andra trafikanter en säkrare miljö.

- Föraren är i centrum i vårt säkerhetsarbete och förutom att bygga säkra lastbilar som underlättar jobbet bakom ratten vill vi verka på alla områden för att bidra till att förbättra arbetsmiljön för förare. EuroTra gör en viktig insats genom att uppmärksamma och belöna innovation inom säkerhet och det känns angeläget för oss att stötta det arbetet, säger Carl Johan Almqvist, trafik och produktsäkerhetschef på Volvo Lastvagnar.

Om EuroTra
EuroTra är ett nätverk bestående av 20 utbildningsorganisationer från 15 länder som utbildar mer än 350 000 personer inom transport och logistik varje år. Dess främsta syfte är att stimulera utvecklingen inom utbildning och trafiksäkerhet.
Läs mer på http://www.eurotra.eu/

För ytterligare information, kontakta:                                                                        
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com

Download