Lastbilsleveranser i juli 2009

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under juli till 8 899 fordon. Detta var en minskning med 54% jämfört med motsvarande period förra året.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvo Group
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher).

Leveranser

Juli

Föränd-ring

Ackumulerat under året

Föränd-ring

Volvokoncernen

2009

2008

 

2009

2008

 

Europa

3 012

8 970

-66%

30 281

81 817

-63%

    Västra Europa

2 712

6 558

-59%

27 603

63 643

-57%

    Östra Europa

300

2 412

-88%

2 678

18 174

-85%

Nordamerika

1 113

2 044

-46%

8 866

17 983

-51%

Sydamerika

794

1 701

-53%

6 091

10 154

-40%

Asien

2 787

4 802

-42%

17 278

33 421

-48%

    Mellanöstern

485

1 474

-67%

3 538

9 528

-63%

    Övriga Asien

2 302

3 328

-31%

13 740

23 893

-42%

Övriga marknader

1 193

1 726

-31%

8 278

11 513

-28%

Totalt Volvokoncernen

8.899

19.243

-54%

70.795

154.888

-54%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 924

3 504

-45%

12 977

27 461

-53%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 719

2 193

-22%

11 190

18 504

-40%

Tunga lastbilar (>16t)

5 256

13 546

-61%

46 628

108 923

-57%

Total Volvo Group

8.899

19.243

-54%

70.795

154.888

-54%

 

För komplett version av rapporten, se bifogade dokument eller gå till:
Volvokoncernen.se > Aktieägare > lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se

2009-08-27

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 101 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 99 KB