Brist på naturvetare

Den 27 augusti 2009 publicerar Svenska Dagbladets ”Brännpunkt” en debattartikel av Teknikdelegationen, där Volvos koncernchef Leif Johansson är ordförande. Artikeln är kritiskt mot att gymnasieskolans teknik- och naturvetarprogram inte automatiskt ger behörighet till högre studier.

Här är ett kort utdrag ur artikeln.

”Är det rimligt att man under gymnasiets första eller andra år måste vara klar över vad man i framtiden vill jobba med, vilken utbildning och behörighet som krävs och utifrån det välja lämpliga kurser? Vi tycker inte det.

Vi anser tvärtom att vi ställer alltför stora krav på våra ungdomar som menar att de redan som 16-åringar ska behöva välja – och välja bort – karriär!

Inom kort ger regeringen Skolverket i uppdrag att utforma programstrukturerna för den nya gymnasieskola som införs 2011. Vi ser fram emot att delta i diskussionerna kring dessa, men vill redan nu lägga fram två förslag:

  • Skapa en inriktning på NV- programmet (NV-Bas) som ger behörighet till alla utbildningar på högskolenivå, för att minimera risken att välja bort sig tidigt. Inriktningen ska ge de kurser som krävs oberoende av om man senare vill bli läkare, naturvetare, ingenjör eller veterinär.

  • Skapa en motsvarande inriktning på det nya, studieförberedande TE-programmet (TE-Ingenjör) som ger behörighet till ingenjörsstudier på högskolenivå”