Smarta fönster visas upp på COP 15

Det svenska bolaget ChromoGenics, som utvecklar och tillverkar smarta, solskyddande fönster för byggnader och fordon, kommer att visa upp sin teknologi i samband med FN:s klimatmöte COP 15 i Köpenhamn i december. ChromoGenics delägs av Volvo Technology Transfer.
window_smart_142x88.jpg

”Att snabbt sänka bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp är ett övergripande oerhört viktigt mål för hela Volvokoncernen. Lägre bränslekostnader bidrar dessutom till att öka lönsamheten för våra kunder, säger Per Wassén, ChromoGenics styrelseordförande och investeringsansvarig på Volvo Technology Transfer.

ChromoGenics teknologi med smarta fönster gör så att man kan styra genomskinligheten och därmed reglera både värme- och ljusinsläpp. Genom att fönstret går från ljust till mörkt kan det blockera värme och på så sätt minska behovet av luftkonditionering och energiförbrukning i byggnader och fordon med upp till 50 procent i varma länder. Omvänt är det en fördel att kunna välja att släppa in solljus för att ta till vara på ljus och värme under kalla dagar. Själva produkten ConverLight kan liknas vid en mycket tunn plastfolie som innehåller skikt av så kallat elektrokromt material. Det elektrokroma materialet ändrar mörkhetsgrad då en svag elektrisk spänning appliceras.

Som en del av utställningen Bright Green Expo under klimatmötet i Köpenhamn kommer fönster med ConverLight att demonstreras i en husmodell, tillsammans med andra banbrytande klimatlösningar.

”Jag är stolt över att ChromoGenics får möjlighet att få visa upp vår ledande teknologi vid klimatmötet i Köpenhamn, där många av världens ledare deltar”, säger ChromoGenics VD Thomas Almesjö.

ChromoGenics industrialiserar nu sin verksamhet för volymproduktion av ConverLight. En framtida storskalig marknad finns framför allt i byggnader, men också i fönstertillverkning för flygplan, bussar, båtar, anläggningsmaskiner, bilar och andra fordon.

Volvo Technology Transfer investerade i ChromoGenics 2006, och äger cirka 20 procent av bolaget. Enligt Per Wassén ligger klimatsmarta fönster helt i linje med Volvokoncernens strävan mot att minimera bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp.

”Den största delen av världens oljeförbrukning går åt till kylning, och inte uppvärmning som är lätt att tro. En personbil som körs i bilköer en het dag kan använda över 25 procent av motorns effekt till luftkonditionering”, säger Per Wassén.

”Smarta fönster från ChromoGenics skulle kunna minska behovet av luftkonditionering och därmed bränsleförbrukning och utsläpp av koldioxid. ChromoGenics smarta fönster är också klart intressanta även vid en övergång till elhybridfordon, då vi kommer att behöva minska behovet av stora strömförbrukare, som exempelvis luftkonditioneringsaggregat”, fortsätter han.

Läs mer om ChromoGenics verksamhet på http://www.chromogenics.com/

ChromoGenics AB grundades 2003 som en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet av en forskargrupp ledd av professor Claes-Göran Granqvist. I dag ägs bolaget av grundarna, samt Volvo Technology Transfer AB, DuPont Ventures, Stiftelsen Industrifonden och BankInvest New Energy Solutions.

Volvo Technology Transfer AB är ett helägt dotterbolag till AB Volvo. Volvo Technology Transfer utvecklar och stöder nya affärer som är av relevans för Volvokoncernen. En del av arbetet är att investera i företag och projekt som är av strategiskt, tekniskt och kommersiellt intresse.

2009-12-04

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Per Wassén, investeringsansvarig Volvo Technology Transfer och ordförande i ChromoGenics AB, tel +46 (0)708 96 00 55
Thomas Almesjö, VD ChromoGenics AB, tel +46 (0)706 29 07 82