Asien – höstens största lastbilsmarknad för Volvokoncernen

Orderingången för Volvokoncernens lastbilar var under det tredje kvartalet allra störst i Asien och utvecklingen följer en trend som, krisen undantagen, hållit i sig under hela 2000-talet. – Vi har tagit ett rejält kliv framåt i Asien de senaste åren, säger Pär Östberg, ansvarig för Volvokoncernens lastbilsverksamhet i regionen.

När den ekonomiska krisen fortfarande väger tungt över fordonsindustrin i Europa och Nordamerika syntes under hösten 2009 vissa ljusglimtar från öst.
Volvos totala lastbilsförsäljning i Asien ökade från 2 miljarder SEK år 2002, till omkring 30 miljarder SEK 2008. Genom varumärkena Nissan Diesel, Volvo Trucks, Renault Trucks och Eicher sålde Volvokoncernen 55 000 lastbilar på den asiatiska marknaden under 2008 och har starka positioner i Japan, Indien, Kina, Korea och hela Sydostasien.

Volvokoncernens största asiatiska lastbilsmarknad är Japan, där marknadsandelarna överstiger 25 procent för Nissan Diesel, som koncernen förvärvade 2007. Den japanska marknaden har också återhämtat sig något efter finans- och fordonskrisen.
– Dessutom äger Nissan Diesel en stor del av återförsäljarnätet i Japan, vilket innebär att försäljningen av reservdelar och service går mycket bra, berättar Pär Östberg.

Integrationen av Nissan Diesels verksamheter i Volvokoncernen har gått helt enligt planerna.
– De skalfördelar som vi förväntade oss i form av besparingar inom Volvokoncernen på 200 miljoner Euro årligen efter fem år (2012) kommer att uppnås, säger Pär Östberg.

Sydostasien är också en viktig marknad för Volvokoncernens lastbilar, med marknadsandelar på upp till 40 procent i Indonesien, Malaysia och Thailand procent via Nissan Diesel, Volvo Trucks och Renault Trucks,
- Hela Sydostasien är intressant för oss. Vi ser möjligheter till kraftig expansion i regionen, framför allt i Indonesien, säger Pär Östberg.

En av de asiatiska marknader där Volvokoncernen växt mest de senaste åren är Indien. Pär Östberg lyfter fram samarbetet med indiska Eicher Motors som ett lyckat exempel.
2008 skapade Volvo och Eicher Motors det gemensamma bolaget VE Commercial Vehicles, som innehåller hela Eichers lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan.
– VE Commercial Vehicles är en satsning som vi är mycket stolta över och Eichers lastbilar har goda förutsättningar att växa i det lokala segmentet. Vi har dessutom en mycket stark position i det europeiska segmentet via Volvo Trucks, säger Pär Östberg.

Nästa stora utmaning för Volvo i Asien är att ta marknadsandelar på lastbilsmarknaden i Kina. Landet är i dag världens största lastbilsmarknad, med ungefär 500 000 sålda tunga fordon varje år.
– Vi är redan starka i det europeiska segmentet. Sedan är det ju än så länge ett relativt litet segment, vi säljer runt 1000 Volvolastbilar per år som byggs i Europa och sedan skeppas. Men vi vet att det finns många olika sorters kunder i Kina som fortfarande ligger dolda för oss. Till exempel har kinesiska banker nyligen börjat köra Volvo för sina säkerhetstransporter och vi tror att vi kan hitta fler kunder som vill betala för de bränslesnåla och pålitliga europeiska lastbilarna, säger Pär Östberg.

Volvokoncernen har också i dag samriskbolaget DND, som ägs av Nissan Diesel och kinesiska Dongfeng Motor Corporation. Vid Volvokoncernens förvärv av den japanska lastbilstillverkaren Nissan Diesel 2007 följde DND med i affären, och gav Volvo tillträde till inhemsk produktion i Kina. Idag är Volvokoncernen därmed den enda europeiska lastbilstillverkaren som producerar lastbilar under ett eget varumärke inne i landet.
– Flera europeiska tillverkare är på gång och försöker ta sig in i Kina, och några har andelar i inhemska bolag som tillverkar kinesiska varumärken.  Men än så länge har ingen lyckats bättre än Volvo. Samarbetet mellan Dongfeng och Nissan Diesel fungerar mycket bra, säger Pär Östberg.

Volvokoncernen satsar nu på att utveckla hållbara affärer för tillverkning och försäljning av lastbilar i Asien Strategin består av två huvudspår: dels att stärka samriskbolag genom att utveckla konkurrenskraftiga produkter som kan ta en större del av den inhemska marknaden, dels att öka försäljningen av färdiga lastbilar som byggs i Europa.