×

Ny funktion i Dynafleet – automatisk nedladdning av förartider

Volvo Lastvagnars webbaserade system för transportinformation, Dynafleet, utökas nu med ytterligare en funktion som förenklar vardagen för förare och transportföretag. Tachograph Download ser till att all information från den digitala färdskrivaren överförs automatiskt via webben till transportledaren.
tachograph_142x88.jpg

− Med Tachograph Download har åkeriet alltid tillgång till aktuella uppgifter om förartider och hur lastbilen har körts, säger Pascal Claes som är produktansvarig för Dynafleet på Volvo Lastvagnar. − All information sparas kontinuerligt och lagras under en förutbestämd tidsperiod på åkeriets plats på Dynafleets server. Det minskar behovet av administration och gör det enklare att uppfylla lagkraven.

Automatisk och säker hantering
Överföringen av data sker helt utan manuell hantering. Allt föraren behöver göra är att sätta i sitt vanliga förarkort i den digitala färdskrivaren. Åkeriet bestämmer själv hur ofta data ska föras över från lastbilarna till kontoret. För att åkeriet ska få tillgång till informationen behövs en kortläsare och ett kort med kod som är knutet till företaget. Det hindrar obehöriga från att få tillgång till datan. Eftersom Dynafleet redan från början är ett paneuropeiskt system ingår alla kommunikationskostnader i abonnemanget. Det skiljer Tachograph Download från många andra system på marknaden.

− Tachograph Download blir ytterligare ett skäl att välja Dynafleet, eftersom
kunden får ett integrerat system som ger bättre kontroll och gör det enklare att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet, tillägger Pascal Claes.

Tachograph Download är avsedd för den senaste generationens digitala färdskrivare som stödjer fjärrnedladdning. För äldre digitala färdskrivare erbjuder Volvo Lastvagnar Driver Data Upload. Även här sköts överföringen av data från lastbil till kontor helt trådlöst, men kräver att föraren flyttar förarkortet från färdskrivaren till lastbilens Dynafleet-enhet.

Fakta om Dynafleet
Dynafleet är Volvos system för transportinformation och ett verktyg som underlättar och effektiviserar planeringen och utförandet av transportuppdrag. Dynafleet finns i tre olika paket: Perform, Perform & Locate samt Operate. Tachograph Download finns till alla tre paketen. Informationsöverföringen sker alltid automatiskt, men kunder med Operate kan även initiera Tachograph Download manuellt vid behov.

Volvo lanserade som första lastbilstillverkare i Europa ett egenutvecklat system för transportinformation 1994. Sedan dess har över 40 000 enheter sålts.

Mer information finns på www.volvotrucks.se/Dynafleet

Den 7 december 2009

För ytterligare information, kontakta: 
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com

Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 41 27, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com