Volvo Lastvagnar först med dieselmotor för gas enligt Euro 5-normen

Volvo Lastvagnar blir första tillverkare med tekniken att köra den effektiva dieselmotorn på en blandning av metangas och diesel. Motorn klarar de stränga avgaskrav som infördes 2009, Euro 5. Under 2010 inleds fältprov i Sverige och Storbritannien. – Med denna unika teknik sammanför vi gasens fördelar med dieselmotorns cirka 30-40 procent högre verkningsgrad jämfört med tändstiftsmotorer, säger Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar. Lastbilen förbrukar därigenom betydligt mindre energi jämfört med traditionella gaslastbilar.
gas_142x88.jpg

I augusti 2007 presenterade Volvo Lastvagnar hela 7 körbara demonstrationslastbilar anpassade för olika typer av biodrivmedel. Den fortsatta analysen har resulterat i att företaget idag fokuserar på två förnyelsebara bränslen: DME och metangas + diesel.

– Metangas är det överlägset mest tillgängliga alternativa bränslet till diesel. Depåerna av naturgas är större än de för olja. Men framförallt börjar tillverkningen av klimatneutral biogas ta fart i många länder, vilket löser det mest angelägna problemet, att minska utsläppen av CO2, säger Lars Mårtensson.

Tidigare har det varit problematiskt att nyttja metangas för längre transporter. Aktionsradien för en lastbil med så kallad ottomotor med tändstift är i regel begränsad till 15-20 mil. Volvo Lastvagnars lösning på problemet är att kombinera metangasen med diesel och köra bränslet i en dieselmotor. Detta medför en ökning av aktionsradien med över 50 procent, men om gasen är i flytande form med högre energitäthet fördubblas radien. Dessutom är körbarheten bättre hos dieselmotorn jämfört med ottomotorn.

Så fungerar Volvo Lastvagnars gaslastbil
Lösningen byggs runt Volvos beprövade och pålitliga dieselmotorer med Euro 5. Vid konverteringen för gasdrift adderas särskilda tankar för antingen flytande volymeffektiv metangas (LNG/LBG) eller trycksatt metangas (CNG/CBG). Dessutom tillförs ett separat bränslesystem med gasinjektorer i insugningsröret.

En mindre mängd diesel sprutas in och antänds av kompressionen, vilket i sin tur antänder metangas/luft-blandningen.  Därigenom slipper man använda tändstift, och Volvo kan dra full nytta av den effektiva dieseltekniken. Effekten och körbarheten blir därmed identisk med en konventionell diesellastbil.
– Processorer beräknar hela tiden fördelningen beroende på det aktuella körbeteendet. Den bästa, alltså högsta, gasinblandningen får man vid jämn, stabil körning, förklarar Lars Mårtensson.

Skulle gasen ta slut kan föraren köra vidare på enbart diesel. Något som är unikt för Volvos teknik och gör den till ett realistiskt alternativ för många kunder även i områden där gasdistributionen inte är fullt utbyggd.

Fältprov skall optimera tekniken
Diesel krävs i varierande mängd under driften, men Volvo Lastvagnar strävar efter att minimera inblandningen av diesel.

– Vi räknar med att kunna köra på upp till 80 procent metangas när tekniken förfinats och provats ut, säger Mats Franzén, motoransvarig på Volvo Lastvagnar. De fältprov vi genomför under 2010 startar med upp till 70 procents inblandning. Resten är bioinblandad diesel, det vill säga fossil diesel som har blandats med diesel framställd av förnyelsebara råvaror.

Sett till hela bränslekedjan, från framställning till användning ute på vägen, kan den nya tekniken på sikt ge upp till 80 procent lägre koldioxidutsläpp jämfört med traditionell dieseldrift. Detta gäller vid användning av biogas och 100-procentig biodiesel.

Stort intresse på marknaden
Det finns två huvudsakliga drivkrafter bakom den ökande efterfrågan på gasdrivna lastbilar. Det ena är kostnadsbesparingar. Metangas är i dagsläget ett jämförelsevis billigt bränsle på många marknader. För exempelvis en lastbil som genomför längre dagstransporter och återkommer till samma tankställe, kan Volvo Lastvagnars teknik redan idag erbjuda ett lönsamt bränslealternativ. Den andra drivkraften bakom intresset kommer från de strikta miljöbestämmelser som tillämpas i många städer och som styr upphandlingen i främst kommunala bolag.

Volvo Lastvagnar för en dialog med flera bränsleföretag för att säkerställa att utbyggnaden av tankstationer sker i takt med antalet produkter ute på vägarna. På så sätt skapar man förutsättningar för en möjlig marknadsintroduktion på bred front. För att optimera och förfina tekniken samarbetar Volvo Lastvagnar även med teknikföretagen Clean Air Power, Hardstaff Group, Westport och i Sverige Stadspartner i Linköping.

Volvo Lastvagnars teknik för metangas + diesel – styrkor i sammanfattning:

  • Volvo Lastvagnar är första tillverkare att köra den effektiva dieselmotorn på gas enligt Euro 5-normen.
  • Ca 25  procent lägre energiförbrukning jämfört med traditionella lösningar för gasdrift.
  • Samma effekt och körbarhet som konventionella diesellastbilar.
  • Genom att använda två bränslen ges möjlighet att fullfölja körningen på enbart diesel om gasen skulle ta slut, vilket kan vara praktiskt innan gasdistributionen är fullt utbyggd.
  • Motorns höga verkningsgrad i kombination med möjligheten att även använda tankar för flytande gas, gör tekniken till ett realistiskt alternativ också för fjärrtransporter.

Fakta metangas:
Både naturgas och biogas består av metan. Skillnaden är att naturgas är ett fossilt bränsle medan biogas framställs av biologiskt nedbrytbart material, till exempel avfall.

 

Den 15 december 2009

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Pilskog, Corporate Communications,, tel +4631 664926, e-mail
lennart.pilskog@volvo.com
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail merril.boman@volvo.com

Download