Volvo Bussar rider på urbaniseringsvåg i Asien

I takt med urbaniseringen ökar efterfrågan på bussar för kollektivtrafik i Asien. Volvokoncernens olika bussbolag i regionen säljer runt 10 000 bussar per år, och Volvo Bussar står för hälften av försäljningen.

Volvo Bussars Region international omfattar verksamheten i Asien, Afrika, Mellanöstern och Australien, och har ökat sin orderingång med 130 procent på ett år, finanskrisen till trots. Det är framför allt kraften i den ekonomiska tillväxten i Kina och Indien kombinerat med en ökad miljömedvetenhet som gynnar affärerna
– Det är i Asien som vi har stora möjligheter att växa. Totalt säljs 80 000 bussar per år på den asiatiska marknaden, jämfört med drygt 20 000 per år i Europa, säger Rune Lundberg, chef för Region International.

I Kina säljs Volvo Bussars fordon genom samriskbolagen Sunwin Bus och Silver Bus, som samägs med kinesiska bolag.  I juni 2009 tecknades ett miljardavtal mellan Sunwin och en operatör i Shanghai på 1500 bussar inför världsutställningen 2010. Därmed kommer världens största flotta med Volvobussar – 7 000 fordon – att finnas i Shanghai.
– I Kina och Indien ser vi allt fler megastäder växa fram. Och en sådan explosionsartad urbanisering leder till ett stort behov av offentliga transporter. Städerna inser behovet av bussar när alla bilar inte får plats, säger Rune Lundberg.

Marina Petroleka är expert på global infrastruktur vid analytikerföretaget Business Monitor International. Hon säger att Indien och Kinas satsningar på infrastruktur är enorma.
– Den snabbaste urbaniseringen ser vi i Kina, där man räknar med att 50 procent av befolkningen kommer att bo i städer år 2015. I Indien är motsvarande siffra 32 procent. Utvecklingen leder till att väldigt många människor kommer att behöva transportera sig. Man brukar säga att ”En miljard kineser har cyklat – nu vill alla ha en bil”, säger hon.
– I Indien ser vi hur den snabbt växande nya medelklassen leder till en ökad bilförsäljning. Det har lett till stora problem med trafikinfarkter i Mumbai och New Delhi, och den Indiska staten har satsat 32 miljarder konor på att bygga 45 000 kilometer ny motorväg och ytterligare miljarder på järnvägar.

Utvecklingen av den nya infrastrukturen går ännu snabbare i Kina.
– I Kina fattas besluten snabbare och staten står för finansieringen. I Indien är man mer beroende av samarbeten med privata finansiärer, säger Marina Petroleka.
Hon berättar att Kinas främsta strategi är att bygga 2 100 kilometer järnväg för tunnelbanor främst i städerna på östkusten. En satsning värd 117 miljarder dollar.
– Nästan alla strategier i Kina och Indien handlar om att bygga tåg- och tunnelbanenät för pendlare. Jag har sett bilder från Kina och New Delhi och en sak är klar – de kommer att få västvärldens motsvarigheter att framstå som antikviteter.
Men hon tror också att bussmarknaden i Kina och Indien är viktig.
– Naturligtvis, det säger sunda förnuftet. I städer med 20,30 och 50 miljoner invånare kommer ju ganska många att behöva ta bussen, säger hon.

I Indien finns Volvos stadsbussar hittills i åtta städer, med sitt starkaste fäste i Bangalore. Landets regering har fattat ett beslut om att modernisera stadstrafiken i 63 städer genom att uppdatera bussflottan. 10 miljarder svenska kronor satsas bland annat på inköp av 14 000 nya stadsbussar.
- Det har gett oss ett kraftigt uppsving. Vi identifierade tidigt ett behov av bekväma bussar för den medelklass som växer fram i Indien. För att åka buss ställer de krav på moderna lågentrébussar med luftkonditionering och västerländsk komfort. Bussoperatörerna vill för sin del ha effektiva bussar med god bränsleekonomi och hög kvalitet.
- Det här är bussar som Volvo kan erbjuda men som de inhemska busstillverkarna hittills inte klarat av, säger Rune Lundberg. I Indien talar man om att ”åka Volvo” när man menar en lyxig buss med hög komfort och kvalitet, oavsett märke.

Han berättar också om den ”gröna våg” i Asien som har en gynnsam påverkan på Volvo Bussars affärer.
– I både Kina och Indien finns statliga initiativ för att få renare transporter. Bägge länder inför successivt emissionsstandarderna Euro 4, vilket passar Volvo utmärkt eftersom vi redan har dessa lösningar i andra delar av världen. Det enda hindret är att lokalt kunna få tillräckligt bra diesel, eftersom dieselns kvalitet påverkar motorns förmåga att rena avgaserna, säger Rune Lundberg.

Fortfarande domineras marknaden av de inhemska tillverkarna, och för de dyrare västerländska bussarna är det alltjämt en utmaning att kunna konkurrera lönsamhetsmässigt.
Därför lägger Volvo Bussar ner mycket arbete på att förbättra lönsamhet och konkurrenskraft.
– Marknaden är fortfarande ung, och vår utmaning ligger i att erbjuda europeisk standard på en asiatisk kostnadsnivå. För att uppnå det måste vi göra en större andel av våra inköp lokalt i dessa länder och sköta mer av produktutvecklingen på plats i Kina och Indien, säger Rune Lundberg.
I dag har Volvo Bussar en fabrik i Indien och två i Kina. Rune Lundberg berättar att målet är att börja exportera från dessa fabriker till närområdet.
-Jag betraktar vår fabrik i Bangalore som en av våra bästa. Den är byggd efter våra moderna produktionsprinciper och våra indiska medarbetare går från klarhet till klarhet. Med den här fabriken har vi en viktig bas för framtida expansion i Asien, Mellanöstern och Afrika.

FAKTA/Volvokoncernens bussverksamhet i Asien
Volvo Bussar är ett av flera bussbolag inom Volvokoncernen med verksamhet i Asien. Försäljning och tillverkning i regionen sker även genom Volvobolagen Nissan Diesel och Renault Trucks, samt genom VE Commercial Vehicles i Indien, ett samriskbolag som skapades 2008 av Volvokoncernen och indiska Eicher Motors och som innehåller hela Eichers lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan.
Samriskbolagen Sunwin Bus och Silver Bus i Kina ägs av Volvokoncernen och kinesiska bolag.  Sammanlagt säljer Volvokoncernen runt 10 000  bussar årligen i Asien och Volvo Bussar står för hälften av försäljningen.