Volvokoncernens bokslut för 2008

Volvokoncernen har varit framgångsrik i arbetet med att reducera sina lager. Under det fjärde kvartalet minskade lagren av nya lastbilar med 13% och lagren av nya anläggningsmaskiner med 19%, vilket bidrog till att minska det kapital som binds i lager med cirka 6 miljarder kronor.

• Nettoomsättningen minskade med 9% till 77 Mdr kr (85) det fjärde kvartalet
För helåret ökade nettoomsättningen med 6% till 304 Mdr kr (285)

• Det fjärde kvartalet uppgick rörelseresultatet till -999 Mkr (5 775)
För helåret uppgick rörelseresultatet till 15 851 Mkr (22 231)

• Under det fjärde kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till -0,67 kronor (2,00). För helåret var resultatet per aktie 4,90 kronor (7,37)

• Under det fjärde kvartalet minskades rörelsekapitalet i Industriverksamheten med 5,1 Mdr kr, vilket bidrog till ett positivt operativt kassaflöde på 1,8 Mdr kr

• Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 2,00 kronor per aktie

Läs hela rapporten under Delårsrapporter

2009-02-06

Kontakter på Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432