Pressmeddelande från AB Volvos valberedning

Inför AB Volvos årsstämma den 1 april 2009 har AB Volvos valberedning beslutat att föreslå omval av Peter Bijur, Leif Johansson, Finn Johnsson (styrelseordförande), Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh som medlemmar av AB Volvos styrelse. Valberedningen föreslår även nyval av Jean-Baptiste Duzan och Anders Nyrén. Tom Hedelius och Philippe Klein har meddelat att de inte ställer upp för omval.

Jean-Baptiste Duzan, född 1946, är Senior Vice President och rådgivare till VD inom Renault SA, samt styrelsemedlem i Renault Credit International. Han startade sin karriär på Citibank och började inom Renault-koncernen 1982 där han arbetade som ansvarig för finansiella tjänster på Renault V.I. Han har varit finanschef, projektansvarig för bilmodellen Safrane, Senior Vice President för inköp, och blev medlem i Renaults företagsledning. Han utsågs också till ordförande och direktör för Renault Nissans inköpsorganisation. Duzan har en examen från Ecole Polytechnique.

Anders Nyrén, född 1954, är VD för AB Industrivärden. Han är även ordförande i Aktiemarknadsbolagens Förening och Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, samt vice ordförande i Svenska Handelsbanken och Sandvik AB. Han är även styrelsemedlem i Ericsson, SCA, SSAB och Ernströmgruppen. Nyrén har arbetat för AB Wilhelm Becker, och som Controller på STC. Han har varit vice vd och CFO på STC, VD för STC Venture AB, VD för OM International AB, vice vd och CFO på Securum, styrelsemedlem med operativt ansvar för ”Markets and Corporate Finance” på Nordbanken, samt vice vd och CFO på Skanska. Nyrén har en civilekonom-examen från Handelshögskolan i Stockholm och en MBA från UCLA.
 

Valberedningens förslag stöds av aktieägare som representerar mer än 50 % av det totala antalet utestående röster i AB Volvo.


2009-02-06

För mer information, vänligen kontakta Thierry Moulonguet, valberedningens ordförande, tel +33-1-7684 6343.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB