Volvo D16 med 700 hk: Lastbilsvärldens starkaste hjärta

Den var stark redan innan, nu är den starkast i världen. Det handlar om Volvo D16G - hjärtat i Volvo FH16.

Med 700 hästkrafter och ett vridmoment på 3150 Nm, sätter Volvos senaste 16-litersmotor en ny standard på lastbilsmarknaden. För första gången lanseras en kommersiellt tillverkad lastbil med en så kraftfull motor, för de allra tyngsta och mest krävande uppgifterna. Volvo D16G finns också med 600 och 540 hk.

40 extra hästar, 40 procent lägre emissioner
Den nya motorn är en vidareutveckling av Volvos tidigare D16-motor med 660 hk. Förutom 40 extra hästkrafter och ett något högre vridmoment, ger den nya motorn också renare avgaser. Utsläppen av kväveoxider är drygt 40 procent lägre än för föregångaren. Den nya 16-litersmotorn är certifierad för de nya europeiska emissionskraven, Euro 5, som träder i kraft 1 oktober 2009.

Optimerad förbränning ger högre verkningsgrad
Trots ökad effekt ligger bränsleförbrukningen på samma nivå som för tidigare motorgeneration. Genom en rad olika åtgärder, bland annat nydesignade kolvar, har Volvos motoringenjörer optimerat förbränningsprocessen och förenat kraven på höga prestanda med ett effektivt bränsleutnyttjade, låga emissioner och lång livslängd. Både maxeffekt och maxmoment sträcker sig över ett bredare varvtalsområde än tidigare, vilket bidrar till en mycket bra körbarhet. Motorn har också en ny oljetermostat som påverkar bränsleförbrukningen i positiv riktning.

Lägre tomgångsljud
Ljudet vid tomgång har sänkts med 2dB(A) jämfört med tidigare. Med hjälp av s k förinsprutning, då en liten mängd bränsle sprutas in i cylindern, får man ett lugnare förbränningsförlopp och en klart lägre ljudnivå.

Effektiv avgasrening
En annan viktig förändring på de två starkaste motorvarianterna är ett nytt och större system för efterbehandling av avgaserna. Tack vare att systemet kan ta hand om ett större avgasflöde reduceras mottrycket och effektförlusterna minimeras. Ett större system ger också bättre reningskapacitet. Precis som tidigare används SCR (Selective Catalytic Reduction), för att effektivt ta hand om skadliga emissioner.

EPG eller VEB+
Volvo D16G är standardutrustad med en ny, elektroniskt styrd avgasbroms (EPG) med 230 kW. Den elektroniska styrningen har gjort det möjligt att minska antalet rörliga delar vilket bidrar till enklare reglering, högre tillförlitlighet och lägre vikt. Som alternativ finns Volvo Engine Brake, VEB+, med 425 kW bromseffekt.

Fakta Volvo D16G Euro 5

  • 16-liters, 6-cylindrig dieselmotor med turbo och laddluftkylare.
  • Effekt: 700 hk, 600 hk alternativt 540 hk.
  • Vridmoment: 3150 Nm, 2800 Nm, 2650 Nm.
  • Tillsatsbroms: EPG med 230 kW vid 2200 varv/min alternativt VEB+ med 425 kW vid 2200 varv/min.
  • Avgasrening: SCR (Selective Catalytic Reduction).
  • Oljebytesintervall: 100 000 km/ 1år
  • Kraftuttag (tillval): 1000 Nm vid stillastående, 650 Nm vid körning.
  • Finns med öppen eller sluten vevhusventilation.

Download

Technical info_swe.pdf Format PDF Size 32 KB