Världens starkaste lastbil. Så blev den till.

Öka motorstyrkan, sänk utsläppen och behåll bränsleförbrukningen på oförändrad nivå. Det var uppdraget Volvo Lastvagnars ingenjörer fick våren 2006. Tre år fick de på sig att ta fram världens starkaste lastbil, utan att kompromissa med emissionskrav eller bränsleekonomi.
700_studio_142x89.jpg

Med sina 700 hk och 3150 Nm är Volvo FH16 världens starkaste kommersiellt tillverkade lastbil. Motorn, Volvo D16G, bygger på Volvos tidigare 16-litersmotor med 660 hk. Den har begåvats med de 40 extra hästkrafter som behövdes för att Volvo Lastvagnar skulle bli första lastbilstillverkare att ta sig upp till 700-hk-nivån.

Men den verkligt stora bedriften är att Volvos motoringenjörer lyckats förena ökade motorprestanda med lägre emissioner och oförändrad bränsleförbrukning.

– Att bara öka motorstyrkan är en sak, men att göra det utan att emissioner eller bränsleförbrukning ökar är en betydligt svårare balansgång, säger Henrik Lindeberg, Chief Project Manager för den nya D16-motorn.

Ett klassiskt dilemma
Ett absolut krav var att den nya lastbilen skulle klara Euro 5, de europeiska emissionsbestämmelser som träder i kraft den 1 oktober 2009. Det innebar att utsläppen av kväveoxider skulle sänkas med drygt 40 procent.

Volvos motorfolk stod därmed inför ett klassiskt dilemma. För att minska bränsleförbrukningen är det viktigt att göra förbränningen så effektiv som möjligt. Men då ökar å andra sidan motorns utsläpp av kväveoxider . Och för att ta hand om dem var det nödvändigt att bygga ut kapaciteten på avgasreningen. Att vidareutveckla en motor handlar om att skapa en optimerad lösning, från bränsleinsprutning till avgasrör, där varje enskild åtgärd måste övervägas noga så att helheten blir så bra som möjligt.

Extrema tester
Projektgruppen bakom den nya motorn jobbade under tre års tid för att ta fram, testa och utvärdera olika lösningar. Från koncept till prototyper, labbtester och fältprov. Eftersom Volvo FH16 byggs för de tyngsta och mest krävande uppgifterna förlades fältproven till miljöer som bjuder på tuffa, för att inte säga extrema förhållanden.

– Nya Volvo FH16 har dragit tunga road trains genom Australiens öknar, fraktat timmer i norra Sverige, kört i svår kyla och testats på 3 600 meter höjd i Klippiga Bergen, berättar Henrik Lindeberg.

Projektet i mål
Hur gick det då? Jodå, resultaten är entydiga. Projektgruppen har klarat sin uppgift med glans. Volvo FH16 blev inte bara världens starkaste lastbil. Den uppfyller också kraven enligt Euro 5. Och inte minst bjuder den på en mycket konkurrenskraftig bränsleekonomi.

Download

The story_swe.pdf Format PDF Size 23 KB