Volvo Aero får roll i ny typ av flygmotor som sänker bränsleförbrukningen avsevärt

Nu står det klart att Volvo Aero kommer att ha en viktig roll i Clean Sky, det hittills största EU-projektet på flygområdet. Volvo Aero har bland annat fått en roll i delprojekten om ”Open Rotor-motorer” som kan ge en sänkning av bränsleförbrukningen på mellan 15 och 20 procent.

Avtalen undertecknades den 14 januari och därmed har Volvo Aero säkrat en viktig roll i Clean Sky. Projektet ingår i EUs forskningssatsning för att utveckla flygmotorer som förbrukar mindre bränsle och som därmed genererar mindre utsläpp än dagens motorer. Huvudsyftet med Clean Sky är att utveckla och testa de nya motor- och komponentteknologierna, så att de är så pass ”mogna” att man därefter kan börja använda dem i tester i kommersiella flygmotorer.

Beteckningen ”open rotor” eller ”propellerfläkt” kommer från det faktum att man tänker använda sig av en fläkt utan någon kåpa. Motorn, ett mellanting mellan turboprop och turbofläkt, kommer framför allt att användas i flygplan med minst 100 säten, där man i dag använder sig av turbofläktmotorer. I motorer med propellerfläkt ökar diametern till mer än det dubbla mot i dag, så att motorn arbetar med ett större luftflöde, oavsett flyghastighet. Något som innebär att man kan utnyttja energin bättre, samtidigt som bränsleförbrukningen minskar. På ett medeldistansplan kan 12-20% bränsle sparas med den här teknologin. Till dessa förbättringar kan läggas 10-15% som ett nyutvecklat konventionellt flygplan kan ge.
Enligt bedömare i branschen lär det inte finnas någon annan teknik det närmaste decenniet som kan ge en lika stor förbättring som denna.

Nackdelen med ”open rotor-teknologin” är bullret, eftersom motorljudet inte kapslas in av någon kåpa. Detta är ett område som teknikerna nu kommer att arbeta mycket med.

”Propellerfläkt” är egentligen inte någon nyhet; på 1980-talet utvecklades sådana motorer när oljepriset stigit till 40 dollar per fat. När oljepriset senare sjönk kraftigt lades planerna i malpåse. Nu är tiden mogen att ta fram konceptet och utveckla det ytterligare. Flygplan med open rotor-motorer kan vara i trafik i slutet av årtiondet.

EUs delprojekt kring ”Open Rotor” leds av Rolls-Royce respektive Snecma. Förutom ”Open Rotor” demonstreras även en växlad turbofläkt-motor i Clean Sky, under ledning av MTU. Denna motor ger även den minskad bränsleförbrukning, men framför allt lägre buller. Volvo Aero kommer att medverka i bägge delprojekten med sin lättvikts-teknologi inom komplexa lastbärande strukturer och rotorer.

Totalt investerar Volvo Aero närmare 100 miljoner kronor i Clean Sky; EU skjuter till ett lika stort belopp. Dessutom stöttas projektet i Sverige av Vinnova via FLUD (Flygtekniska Utvecklings- och Demonstratorprogrammet). Clean Sky väntas vara avslutat 2014.

För mer information, vänligen kontakta Robert Lundberg, ansvarig för EU-forskning på Volvo Aero, 0705 775 375, eller Anders Lundbladh, Specialist Motorsystem, 0520-93758.

Bilder finns att hämta i bildgalleriet på vår hemsida, under News Images


Fakta om Clean Sky
Clean Sky är ett av Europas största forskningsprogram inom flygområdet genom tiderna. Clean Sky är en ny typ av EU-projekt, ett så kallat Joint Technology Initiative (JTI).
Clean Sky löper över sju år och har en total budget på 1600 miljoner euro. Clean Sky skiljer sig från tidigare EU-projekt även genom att det innehåller ett antal fullstora demonstratorer.