Volvo Aero lägger varsel som berör 250 anställda i Trollhättan

Volvo Aero har lagt ett varsel om uppsägning som berör 250 verkstadsanställda i Trollhättan. Samtidigt kommer ett hundratal jobb på tjänstemannasidan att försvinna, genom naturlig avgång och minskat antal konsulter.

– Det känns tungt att behöva varsla 250 av våra anställda, men det finns dessvärre inget alternativ, eftersom volymerna väntas gå ner, kommenterar Staffan Zackrisson, vd på Volvo Aero.

Varslet gäller 250 personer, samtliga inom Verkstadsavtalets område. Även på tjänstemannasidan blir det nedskärningar, genom att företaget minskar antalet konsulter och att pensionsavgångar inte kommer att ersättas. Totalt handlar det om en minskning på tjänstemannasidan med minst 100 tjänster. 

Erfarenheterna av tidigare lågkonjunkturer är att lägre tillväxt i världen medför minskat flygresande – och därmed uppstår snabbt ett överskott av flygplan. Behovet av nya flygplan minskar markant, varför flygbolagen skjuter på sina beställningar.

– Det är den nedgången som vi måste förbereda oss inför. Anpassningen är nödvändig för att vi ska bibehålla vår konkurrenskraft, säger Staffan Zackrisson.

De senaste åren har Volvo Aero gjort stora investeringar i en modern maskinpark, något som minskat personalbehovet.

– Vi hade ändå räknat med bibehållen personalstyrka, genom ökad produktion. Men när volymerna tvärtom viker måste vi tyvärr dra ner på antalet anställda, säger Staffan Zackrisson.

Framtiden för Volvo Aeros rymdverksamhet är fortfarande mycket osäker. Det nu lagda varslet inbegriper inte en eventuell neddragning av rymdverksamheten. 

Den första MBL-informationen med anledning av varslet har redan hållits. MBL-förhandlingarna om uppsägningar inleds omgående.

20 januari 2009

För mer information, vänligen kontakta Fredrik Fryklund, informationschef Volvo Aero, 0520 94401 eller 0703 192396.