Göteborg och Malmö ansluter – nu har Volvo Powertrain avtal om arbetstidsförkortning på samtliga orter i Sverige

Volvo Powertrain har tecknat avtal om arbetstidsförkortning med inkomstminskning tecknat för tjänstemän i Göteborg och Malmö. Därmed kan arbetstidsförkortning för tjänstemän genomföras vid bolagets samtliga anläggningar i Sverige.
Sedan tidigare finns avtal för både tjänstemän och kollektivanslutna vid produktionsanläggningarna i Skövde och Köping.

”Genom detta avtal bidrar också organisationen i Göteborg och Malmö till sänkta kostnader, vilket möjliggör att vi kan behålla kompetens i företaget och med full kraft fortsätta arbeta med våra framtidsprojekt”, säger Peter Karlsten, VD för Volvo Powertrain. ”Det är mycket positivt att vi lyckats komma till överenskommelser på samtliga orter i Sverige.”

Avtalet gäller från den 1 juli 2009 till och med den 30 mars 2010 och omfattar samtliga tjänstemän i Göteborg och Malmö, inklusive Volvo Powertrain Swedens divisionsledning och Volvo Powertrains globala ledning i Sverige, med säte i Göteborg. Företaget garanterar att inget varsel läggs under avtalstiden.

Totalt omfattas cirka 1400 tjänstemän och 2450 kollektivanställda i Sverige av avtal om arbetstidsförkortning med inkomstminskning.

2009-07-08

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Kina Wileke, presskontakt, AB Volvo, tel +46 (0)31-66 1232

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 20 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 21 KB