Fordon pratar säkerhet

Trafiksäkerhet är ett topprioriterat område inom EU. Genom att få fordon att kommunicera med varandra och med infrastruktur i så kallade kooperativa system kan man öka säkerheten avsevärt.

- Vi ligger redan idag långt fram i teknikutvecklingen. Att fordon kommunicerar med varandra är ingen utopi, säger Carl Johan Almqvist, trafik- och produktsäkerhetschef vid Volvo Lastvagnar.

Tänk dig att du sitter bakom ratten på en tungt lastad lastbil. Du kör på motorvägen, dimman börjar krypa på och sikten blir gradvis sämre. Plötsligt dyker en stillastående bil upp framför dig. Du har inte en chans att bromsa - den dåliga sikten gav dig inga möjligheter att se köbildningen innan det var för sent.

Tänk dig i stället att du i god tid får en varning på en display i din lastbil om de stillastående bilarna framför dig. Du kan lugnt och säkert anpassa din körning. Dessutom skickar ditt fordon automatiskt informationen vidare till bilar bakom dig som i sin tur skickar informationen vidare.

Scenariot är inte science fiction utan något som sannolikt kommer att bli verklighet. Inom ramen för ett omfattande europeiskt forskningsprojekt, Safespot, undersöker man nu hur person- och lastbilar kan kommunicera med varandra och om infrastruktur i så kallade kooperativa system för ökad trafiksäkerhet.

Mellan åren 1970 och 2000 tredubblades trafiken på Europas vägar. Varje år dör omkring 40 000 människor i trafiken i Europa och cirka 1,7 miljoner människor skadas. Förutom tragedier och mänskligt lidande orsakar det även enorma kostnader för samhället - omkring 160 miljarder euro. EU har utpekat trafiksäkerhet som en av de viktigaste aktuella samhällsfrågorna.

Safespotprojektet, som delfinansieras av EU, startade 2006 och i dag ingår 51 aktörer från tolv europeiska länder. Många av de stora europeiska fordonstillverkarna är med, liksom exempelvis underleverantörer, universitet och aktörer som har ansvar för vägar. Forskningen bedrivs vid sex olika testcenter runtom i Europa, bland annat i Dortmund där man testar hur Safespots tekniska lösningar fungerar i urbana miljöer.

Med nya lösningar inom telematik - integrerad användning av telekommunikation och informatik - kan fordon göras allt intelligentare. Redan i dag är många lastbilar till exempel utrustade med GPS (Global Positioning System) för navigering eller kamerabaserade varningssystem för filbyten. Det unika med Safespotprojektet är att man med hjälp av telematik får fordon att kommunicera med varandra (V2V, Vehicle-to-Vehicle). Men man kan även få fordon att kommunicera med infrastruktur (V2I, Vehicle-to-Infrastructure), för att skapa körstödssystem för aktiv säkerhet.

- Detta kommer att öppna dörren till en helt ny generation av olycksförebyggande säkerhetslösningar, säger Carl Johan Almqvist.

Läs hela pressreleasen och övrig information på Volvo Lastvagnars webbplats