AB Volvo vinner pris för framgångsrik förbättring av sina affärsprocesser

Att införa ett gemensamt administrationssystem i en global koncern är ingen enkel uppgift. Men nu belönas AB Volvo för arbetet med att förklara och effektivisera införande av ekonomi- och redovisningssystemet SAP R/3 Master Finance över världen med hjälp av verktyget ARIS.
aristokits_logo_142x88.jpg
Utmärkelsen delas ut av IDS Scheer, leverantören bakom  ARIS. I konkurrens med 7500 företag vann AB Volvo kategorin ”Process-driven SAP Management”, med motiveringen att Volvo framgångsrikt har använt ARIS för att på ett effektivt sätt införa SAP globalt i koncernen. AB Volvo belönas dels för den plan som används för att effektivisera införandet av SAP R/3 Master Finance över världen, dels för hur SAP-systemet förklaras och beskrivs.

– När vi rullar ut vår SAP-lösning behövs en plattform där vi kan lägga all dokumentation kring hur systemet  fungerar och skall användas. Många bolag ligger långt från AB Volvos centrum och behöver lära sig våra redovisningsprocesser, och ARIS är det verktyg vi har använd för att samla och presentera den informationen, säger Helen Kylstad, Head of Master co-ordinator Finance.

SAP R/3 Master Finance används idag i runt 130 bolag inom AB Volvo, och målet är att systemet ska användas överallt. För varje utrullningsprojekt där SAP R/3 Master Finance införs i ett bolag räknar AB Volvo med att göra kostnadsbesparingar på 30 procent.