Åtta framtidsprojekt finansieras delvis av svenska staten

Den svenska energimyndigheten bidrar med 87,6 miljoner kronor till åtta av Volvokoncernens forskningsprojekt som ska minska bränsleförbrukningen och utsläppen av växthusgaser från kommersiella fordon. Flera av projekten har kopplingar till projekt som finansieras delvis av amerikanska Department of Energy och genomförs av Volvokoncernen i USA.
volvo_7700_hybrid_142x88.jpg

De åtta forskningsprojekten är bland de första som Volvokoncernen får finansiering för inom ramen för fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), ett samverkansprogram mellan svenska staten och fordonsindustrin som startade 1 januari. Fordonsindustrin står för mer än hälften av programmets totala budget på cirka 1 miljard kronor per år.

”Den här typen av samarbeten mellan Volvokoncernen, myndigheter, högskolor, universitet och leverantörer gör oss ännu bättre rustade inför framtidens utmaningar på miljöteknikområdet”, säger Urban Wass på AB Volvos avdelning för myndighetskontakter, med ansvar för forskningssamarbeten.

De nya forskningsprojekten, som finansieras delvis av svenska staten, har tillsammans en total budget på drygt 200 miljoner kronor. Projekten är:

  • Andra generationens högeffektiva motorsystem med begränsat varvtalsområde - Volvo Powertrain Corporation
  • Energieffektiv emissionsreduktion - Volvo Technology AB
  • Andra generationens mild hybriddrivlina med begränsat varvtalsområde - Volvo Powertrain Corporation
  • Driftsäkra drivlinor för biodiesel - Volvo Powertrain Corporation
  • Integration, verifiering och demonstration - Volvo Powertrain Corporation
  • Designoptimering av hjul och hjulhus på tunga fordon avseende bränsleförbrukning och kylluftflöde - AB Volvo
  • Optimering av strömningsprocessen i motorrum - Volvo Lastvagnar AB
  • Våta slirande lamellkopplingar i tunga fordon - Volvo Construction Equipment AB
  • Avgaskatalys för framtidens bränslen - Volvo Technology AB

Volvokoncernen beviljades i början av året statlig delfinansiering för sina första projekt inom ramen för FFI. Projekten handlar bland annat om säkrare fordon, effektiva transportlösningar, nya material, avancerad elektronik och ny produktionsteknik.

För mer information kontakta Urban Wass, Public Affairs, urban.wass@volvo.com, tel 031-664436