Volvokoncernens miljöarbete bidrar till nytt vindkraftverk i Göteborg

Volvokoncernens miljöarbete har bidragit till att invånarna i Göteborg fått ett helt nytt vindkraftverk. ”Vindkraft är en av de mest lovande framtida energikällorna och det är roligt att göra en samhällsinsats”, säger Gunnar Bengtsson från Environmental and Public Affairs på AB Volvo.

När Sveriges tar över ordförandeklubban i EU i juli 2009 ligger klimat, energi och miljö högt på agendan. Vid ett besök i Göteborg den 5 juni besökte statsminister Fredrik Reinfeldt ett helt nytt vindkraftverk i stadsdelen Gårdsten. Vindkraftverket byggs och ägs av Göteborg Energi, och elen som kraftverket producerar kommer att gå till de boende i området.

Och det är tack vare ett initiativ från Volvokoncernen som vindkraftverket har kommit på plats. Gunnar Bengtsson blev en dag uppringd av en för honom helt okänd indisk man som ville att Volvo skulle prova ett vindkraftverk tillverkat i Indien.

”Han hade hört talas om vår satsning på koldioxidneutrala fabriker. Vår anläggning i Gent får el från vindkraftverk och vår fabrik i Tuve väntar på tillstånd för att kunna bygga. På sikt vill vi göra alla våra fabriker koldioxidneutrala”, säger Gunnar Bengtsson, ansvarig för koncernens energi- och klimatfrågor.


På bilden: Statsminister Fredrik Reinfeldt lyssnar på Gunnar Bengtsson, ansvarig för Volvokoncernens energi- och klimatfrågor.

Statsminister Fredrik Reinfeldt är positiv till koncernens arbete för minskade koldioxidutsläpp från fabrikerna.

”Jag uppmuntrar alla företag, nationer och enskilda personer att se över sin egen klimatpåverkan. Där ligger många svenska företag i framkant och det är glädjande. Och förnyelsebara energikällor spelar en viktig roll”, säger han.

Men eftersom Volvo inte kunde erbjuda någon plats för det indiska vindkraftverket kopplade Gunnar Bengtsson istället ihop leverantören Kenersys med Göteborg Energi. Volvo har ett sedan länge ett bra samarbete med Göteborg Energi i miljöfrågor, och de nappade på förslaget. Under resans gång har Volvo hjälpt till med kontakt med beslutsfattare och remissgångar. Nu är vindkraftverket på plats, och det kommer att börja producera el till sommaren 2009.

Volvokoncernens engagemang och arbete med vindkraftverket ligger i linje med bolagets fokus på energifrågor.

”Det här gör Volvo för miljöns och för Göteborgs skull. Vi tror att det gagnar vindkraften om en ny leverantör får prova en prototyp i Göteborg”, säger Gunnar Bengtsson.

Fler bilder finns tillgängliga i Volvokoncernens bildgalleri.

Fotnot: Den indiska leverantören Kenersys ägs av bolaget Kalyani Group, vars dotterbolag Bharat Forge levererar framaxlar till Volvokoncernen.