Volvo Powertrain tecknar avtal om arbetstidsförkortning för tjänstemän i Skövde

Volvo Powertrain har tecknat ett avtal med de lokala PTK-klubbarna i Skövde om arbetstidsförkortning med åtföljande inkomstminskning. Överenskommelsen innebär att varslet om uppsägning av 30 tjänstemän från den 22 april i år hävs.
Avtalet med PTKs tjänstemannaklubbar i Skövde löper från den 1 juli 2009 till och med den 31 mars 2010. Arbetstiden sänks med som mest 4 arbetsdagar per månad och lönen reduceras med maximalt 10 procent under avtalsperioden. Dessutom reduceras den lönenivå som gäller efter årets lönerevision med 3 procent och beloppet omvandlas till 12 arbetsfria dagar. Företaget garanterar att inget nytt varsel läggs under avtalstiden.

Avtalet gäller 400 tjänstemän i Skövde. I de omröstningar som ägde rum bland PTKs medlemmar igår röstade en majoritet på 86 % för det föreslagna avtalet.

Sedan tidigare har liknande avtal tecknats mellan Volvo Powertrain och tjänstemannaklubbarna i Köping, samt IF Metalls klubbar i Skövde och Köping. Totalt omfattas nu drygt 3000 medarbetare inom Volvo Powertrain i Sverige av avtal om arbetstidsförkortning med inkomstminskning. Avtalen har totalt inneburit att Volvo Powertrain dragit tillbaka varsel för 600 kollektivanställda och 55 tjänstemän.

Förhandlingar pågår avseende ett avtal om arbetstidsförkortning också för tjänstemän inom Volvo Powertrains svenska division i Göteborg.

2009-06-12

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 22 KB