Klimatinvesteringsprogram minskar koldioxidutsläppen

AB Volvo sitter nu med facit i hand för sitt fyraåriga klimatinvesteringsprogram. Flera åtgärder reducerar utsläppen av koldioxid med 9022 ton per år, vilket motsvarar utsläppen från ungefär 3000 bensinbilar.

AB Volvos klimatinvesteringsprogram, Klimp, har varit inriktat mot energibesparing och energiomställning. AB Volvo beviljades 2004 statligt bidrag på cirka 8,9 miljoner kronor för programmet. Totalt har investeringen uppgått till 37 miljoner kronor under fyra år, och resulterat i att utsläppen av koldioxid minskar mer 9 022 ton per år.
– Investeringarna har gjort det möjligt för AB Volvo att genomföra en rad åtgärder som inte varit möjliga annars. Klimatinvesteringsprogrammet har hjälpt oss att spara energi och minska koldioxidutsläppen, och i framtiden kommer vi att spara pengar när vi gör av med mindre energi på våra anläggningar, säger Gunnar Bengtsson, ansvarig för koncernens energi- och klimatfrågor.

AB Volvo har bland annat genomfört följande åtgärder inom klimatinvesteringsprogrammet:
- Förbättrad energieffektivitet i täcklacksmåleriet vid Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå.
- Fabriken i Umeå använder numera kyla från Umeå-älven istället för kylmaskiner.
- Stora energibesparing på Volvo Bussars anläggning i Borås genom effektivare belysning.
- Installation av fjärrvärme vid Volvo Aero i Trollhättan.

Åsa Söderberg är chef för enheten för investeringsprogram vid Naturvårdsverket.
– AB Volvos klimatinvesteringsprogram utgör en viktig del i Sveriges arbete med att minska klimatpåverkan. Det lokala klimatarbetet är avgörande för att vi ska nå de nationella klimatmålen, säger hon i ett pressmeddelande.

Riksdagen har mellan 2003 och 2008 beviljat 2 miljarder kronor i klimatinvesteringsprogram. Programmen löper normalt under fyra år och slutrapporteras sedan till Naturvårdsverket. Rådet för investeringsstöd, med ledamöter utsedda av regeringen, fattar beslut om bidragen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Gunnar Bengtsson, AB Volvo, 031-66 13 31, 070-279 13 31
gunnar.a.bengtsson@volvo.com