Lastbilsleveranser i maj 2009

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under maj till 9 446 fordon. Detta var en minskning med 57% jämfört med motsvarande period förra året. Jämfört med april i år ökade leveranserna med 3% i maj.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvo Group
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher).

 

Leveranser

Maj

Föränd-
ring

Ackumulerat under året

Föränd-
ring

Volvokoncernen

2009

2008

 

2009

2008

 

Europa

4 033

11 160

-64%

22 681

60 497

-63%

    Västra Europa

3 601

8 476

-58%

20 889

47 803

-56%

    Östra Europa

432

2 684

-84%

1 792

12 694

-86%

Nordamerika

1 115

2 947

-62%

6 329

13 773

-54%

Sydamerika

958

1 526

-37%

4 069

6 627

-39%

Asien

2 198

4 774

-54%

11 867

23 698

-50%

    Mellanöstern

227

1 584

-86%

2 703

6 598

-59%

    Övriga Asien

1 971

3 190

-38%

9 164

17 100

-46%

Övriga marknader

1 142

1 721

-34%

5 933

8 040

-26%

Totalt Volvokoncernen

9.446

22.128

-57%

50.879

112.635

-55%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 962

3 827

-49%

9 045

19 916

-55%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 710

2 720

-37%

7 624

13 629

-44%

Tunga lastbilar (>16t)

5 775

15 580

-63%

34 211

79 091

-57%

Totalt Volvokoncernen

9.446

22.128

-57%

50.879

112.635

-55%

 

För komplett version av rapporten, se bifogade dokument eller gå till:
Volvokoncernen.se > Aktieägare > lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se

2009-06-15

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91