Volvokoncernen börjar sälja lastbilar som klarar miljökraven EPA2010

AB Volvos nordamerikanska dotterbolag, Volvo Trucks North America, har börjat sälja fordon som klarar den nya amerikanska utsläppsstandarden EPA2010 som börjar gälla 2010. Lastbilarna klarar kraven med hjälp av SCR, Selective Catalytic Reduction, som även ökar bränsleeffektiviteten och minskar koldioxidutsläppen. Produktionsstarten är planerad till hösten 2009.
Genom att starta processen så tidigt kan fabriken i New River Valley, Virginia, inleda produktionen av lastbilar som klarar de nya miljökraven redan innan de börjar gälla nästa år. Fabrikens produktionsprocesser har modifierats under de senaste månaderna som en förberedelse för 2010 och för att förstärka effektivitieten och kvaliteten i tillverkningen. 

Fram till mitten av juni har kunderna via återförsäljarna lagt ungefär 50 beställningar på lastbilar som klarar EPA2010. 

”Flera kunder har visat intresse för att utöka sina flottor med fordon som är utrustade med SCR innan 2010”, säger Scott Kress, marknadsdirektör på Volvo Trucks North America. ”Detta ger de som är tidigt ute möjligheten att så snabbt som möjligt bekanta sig med tekniken och fördelarna med SCR.”

2009-06-23

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 20 KB