Snecma och Volvo Aero tecknar viktigt principavtal om leveranser fram till 2014

I samband med flygmässan i Paris blev Snecma och Volvo Aero överens om grundprinciperna för hur de bägge företagen ska samarbeta på rymdområdet de närmaste fem åren. Avtalet mellan Snecma och Volvo Aero omfattar serieproduktion av 37 raketmunstycken och lika många turbiner som ska tillverkas av Volvo Aero i Trollhättan från slutet av 2009 fram till mitten av 2014. För Volvo Aero handlar det om en omsättning på ett antal hundra miljoner kronor som säkras genom avtalet.
142x88_nozzels.jpg

Att avtalet kunde tecknas hänger samman med ett den svenska regeringen nyligen deklarerade att Sverige ska fortsätta delta i bärraketprogrammet, dvs fortsätta medverka i Ariane-programmet.

– Vi är väldigt glada över det stödet från den svenska regeringen. Det var en förutsättning för att vi och Snecma kunde diskutera ett fortsatt samarbete. Nu är vi redo för att tillsammans utveckla den nya generationen av Ariane-raketer, kommenterar Leif Johansson, programchef på Volvo Aero.

Avtalet innebär att Volvo Aero kommer att leverera alla munstycken och turbiner till Ariane-raketerna. Det betyder att man nu säkrar produktionen på rymdområdet i Trollhättan i ytterligare fem år. Samtidigt ger det Snecma garantier om leveranser från Volvo Aero under lika lång tid.

På flyg- och rymdmässan i Paris visade Volvo Aero för första gången också upp ett helt nytt raketmunstycke till framtida Ariane-raketers Vulcain 2-motor. Genom att använda ny svetsteknik blir det nya munstycket betydligt billigare att tillverka, samtidigt som det blir robustare och får högre prestanda, som gör att nyttolasten för Ariane 5 kan öka med 100 kilo.

Företaget har dessutom redan kommit långt i arbetet med TPX, som är en demonstrator för att utveckla teknologierna kring turbiner med flytande väte.

”Volvo Aero är redan ledande inom turbiner och munstycken. Nu kan vi gå vidare med teknikutvecklingen av demonstratorer för nästa generation av Ariane-raketer”, tillägger Leif Johansson.

Några nyanställningar skapas inte genom avtalet; däremot säkrar det sysselsättningen för många inom rymdverksamheten på Volvo Aero.

26 juni 2009

För mer information, kontakta Leif Johansson, Programchef, Volvo Aero, 0520-94647.