Nya Volvolastbilar är renare än någonsin

Volvokoncernen passerar en viktig milstolpe i sitt miljöarbete när Volvo Lastvagnar nu lanserar sina mest bränsleeffektiva och rena dieselmotorer någonsin. Under de senaste 20 åren har Volvo-lastbilar totalt sett blivit 100 gånger renare.
FM_driving-image_142x88.jpg

Volvo Lastvagnars nya motorer och växellådor ger både lägre bränsleförbrukning, mindre utsläpp av kväveoxider och högre effekter. Motorerna uppfyller de nya emissionskraven enligt Euro 5 som börjar gälla inom EU i oktober 2009. Samtidigt kommer Volvos automatiska växlingssystem I-Shift i en ny version med fler intelligenta funktioner som bland annat sparar bränsle.

Volvokoncernens ingenjörer har genom åren arbetat intensivt med att göra dieselmotorerna ännu effektivare. Deras arbete har bland annat resulterat i att bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid från en typisk Volvo-lastbil har minskat med 20 procent under de senaste 20 åren. En 40-tons Volvo-lastbil drar idag bara fem gånger så mycket bränsle som en vanlig personbil trots att lastbilen transporterar en 20 gånger större vikt.

Förutom att förbättra sina dieselmotorer satsar Volvokoncernen på att utveckla så kallade hybridfordon som kan minska bränsleförbrukningen och klimatpåverkan ytterligare. Dessutom var Volvokoncernen 2007 först med att demonstrera sju olika fordon som kan drivas med alternativa bränslen utan några nettoutsläpp av koldioxid i atmosfären.

Läs mer om Volvo Lastvagnars senaste motorer och växellådor på www.volvotrucks.se

2009-03-09

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta AB Volvos avdelning för medierelationer, tel  031-66 11 81

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 21 KB