Kommunikationspris till Volvokoncernen

Volvokoncernen och koncernchef Leif Johansson har tilldelats Stora Informationspriset för att koncernen "uthålligt och konsekvent arbetat med och utvecklat det kommunikativa ledarskapet som ett strategiskt verktyg."
image text: Communication Award to Volvo Group

– Jag är mycket stolt över att få ta emot den här utmärkelsen å alla ledares vägnar, säger Leif Johansson. Genom att Volvokoncernen tilldelas Stora Informationspriset uppmärksammas alla ledare som håller en aktiv och livlig dialog med sina medarbetare.

Juryns ordförande Meg Tivéus överlämnade utmärkelsen Stora Informationspriset till vd Leif Johansson vid en kort ceremoni på Volvokoncernens huvudkontor i Göteborg den 17 mars.

Utmärkelsen från Sveriges Informationsförening uppmärksammar Volvokoncernens systematiska mätning, uppföljning och coachning, som ”lyckats höja mellanchefernas förmåga att kommunicera så att det ger genomslag på effektiviteten." Juryn framhåller att Volvokoncernens ”CLI (Communicative Leadership Index) nu har kommit att bilda skola för många företag och organisationer.”

CLI består av tolv frågor som har valts ut från koncernens medarbetarundersökning VGAS (Volvo Group Attitude Survey). Frågorna tar upp egenskaper med avseende på kommunikation, ledarskap och förmågan att sätta upp mål. Alla chefer får en personlig rapport om olika styrkor och områden som kan förbättras.

– Det är mycket viktigt att vi har en aktiv dialog med våra team för att vi ska kunna öka engagemanget hos våra medarbetare och förståelsen för verksamheten samt främja de gemensamma värderingarna. Det hjälper organisationen att hantera förändringar och utmaningar, påpekar Leif Johansson i ett gratulationsbrev till alla ledare inom Volvokoncernen.
 

Video från prisutdelningen >> 
Ladda ner högupplöst bild >>
Sveriges Informationsförening >>