Volvokoncernen släcker ljuset

Lördagen den 28 mars klockan 20.30 släcker Volvokoncernens bolag ljuset i en timme. Tillsammans med andra företag och miljontals människor världen över hörsammar man Världsnaturfondens uppmaning att släcka ljuset i en manifestation för klimatet.

Volvokoncernen har ett starkt miljöengagemang och sedan många år bedrivs ett mycket aktivt miljöarbete inom hela organisationen. Stora energibesparingar och sänkningar av CO2-utsläppen har åstadkommits bland annat i produktionsledet där energiförbrukningen vid produktion sammantaget har sänkts med ca 40% se senaste fem åren, relaterat till koncernens omsättning.

Världsnaturfondens aktivitet syftar till att öka medvetenheten om klimatproblematiken och ska sända en signal inför FN:s klimatmöte i Köpenhamn i december.

– Vi sympatiserar med uppmaningen som måste ses som en kraftfull symbolisk handling. Det är dessutom helt i linje med det miljöarbete vi redan bedriver, säger Jan-Eric Sundgren ansvarig för miljö- och samhällsfrågor i Volvos koncernledning.

Runt om i koncernen tas olika initiativ för att hörsamma Världsnaturfondens initiativ. Bland annat släcker Volvo CE sin fasadbelysning i Eskilstuna. Volvo Lastvagnar släcker sin ytterbelysning, belysningsmaster samt Volvoskyltar inom Lundbyområdet i Göteborg och rekommenderar alla sina produktionsanläggningar världen över också att släcka i möjligaste mån.

Du som anställd kan tänka på att precis som vanligt släcka ner lampor, datorer och annan onödig belysning vi arbetets slut. Och vill ni – släck en timme hemma också.